30-årsjubileum 9. mars 2013

Faksimile Romerikes Blad

Oppslag Romerikes Blad

Over: Faksimile og oppslag fra Romerikes Blad, 130313. Foto: Sol Sigurjonsdottir

 

Jubileumsforestilling – DVD

Vi har produsert et antall DVDer med innhold fra skolens jubileumsforstilling den 9. mars 2013. Filmen inneholder elevforestillingens 1. akt i sin helhet og noen glimt fra 2. akt (åpning og avslutning). Filmen er laget av Dag Tore (avgangselev i 10. klasse, 2013) og pappa Tor Inge, med hjelp fra andre elever og foreldre i 10. klasse.

Filmen selges for (minst) kr 150,–, og alle intekter vil være med på å sponse elevaktiviteter.

Dersom du ønsker å kjøpe filmen, kan du ta kontakt med kontoret, eventuelt sende en