Elevene

Skolen har ca. 170 elever fra 1. til 10. klasse. Drøyt halvparten av elevene bor i Lørenskog kommune. Mange er bosatt i Oslo, mens de øvrige elevene bor i ni andre kommuner på Romerike.