Videregående opplæring

Her kan du laste ned Opplæringskatalogen – Videregående opplæring i Akershus 2018–2019.

For ytterligere informasjon, se nettsidene til Inntakskontoret i Akershus.

 

Pennal til bivoksfarger

Alt du trenger er 2 stoffstykker, 1 meter med smalt bånd, litt tynn vatt, nål og tråd og 10 tommeltotter og, vips, et pennal til bivoksfargene er laget.

Oppskrift? Ja, den kan lastes ned som PDF (36 kB).

 

Informasjon fra helsesøster om HPV-vaksine

Forebyggende vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksine)

HPV-vaksine anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmor­halskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Siden HPV-vaksine virker forebyggende, gir den best effekt når den gis før seksuell debut, men forskning viser at den har god effekt også etter seksuell debut.

Jenter på ungdomsskolene og videregående skoler i kommunen som ikke tok i mot tilbudet om HPV-vaksinering i 7. klasse, har nå mulighet til å få denne vaksinen. Nytt fra skoleåret 2017–2018 er at HPV-vaksinen tilbys i 2 doser i stedet for, som tidligere, 3. Dette som en følge av nye retningslinjer i barne­vaksinasjonsprogrammet. Ta eventuelt kontakt med skolens helsesøster.

 

Gode grunner til å velge steinerskolen

 

Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig. Skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Steinerskoleforbundet har publisert en brosjyre som gir mange gode grunner til å velge steinerskolen for ens barn.

Last ned, eller åpne i nettleseren, en skjermoptimalisert PDF-versjon av brosjyren (711 kB).

 

Jeg går på videregående steinerskole

Steinerskoleforbundet har laget en brosjyre hvor elever fra hele landet forteller hvorfor de liker å lære og hvorfor de trives på sin videregående steinerskole.

Brosjyren kan lastes ned som PDF (856 kB).

 

«You Asked; Are My Devices Messing With My Brain?»

Overskriften er hentet fra en artikkel i Time hvor tidsskriftet forsøker å gi svar på ofte stilte spørsmål rundt bruken av mobile enheter som smart-telefoner og nettbrett. VG Smart publiserte en nesten ordrett oversettelse av artikkelen, og kanskje kan følgende uttalelser fra ‘dommedagsprofetene’ (eller doomsayers, som Time kaller dem) få noen og enhver – og foreldre for seg selv og sine barn i sær – til å tenke seg godt om denne gangen?

Sitat:

«Sett bort fra bærbarheten på de nye smarte dingsene, sammenlignet med TV-en på veggen, er den store forskjellen først og fremst den sosiale komponenten … Gjennom Twitter, Facebook og e-post er det noen i ditt sosiale nettverk som kontakter deg på en eller annen måte, hele tiden. … [F]ra et naturlig utgangspunkt er [vi] sosiale vesener. Altså finnes det ikke noe mer fengslende enn ny sosial informasjon, som aktiverer hjernens belønnelsessystem … [H]jernen reagerer instinktivt på nye lyder og bilder, det være seg farger eller bevegelser. Forklart på en annen måte: Gjennom mesteparten av menneskets historie har plutselige lyder og bevegelser ofte betydd et rovdyr på visitt – gode grunner til å være oppmerksom. Så slike ting som en vibrasjon, et pip eller et blinkende lys slår rett inn på hjernens alarmsystem mot en umiddelbar trussel … Når du så kombinerer en brått oppstått lyd med løftet om ny sosial informasjon, så har du … en nesten perfekt, uimotståelig stimulans som vil dra fokuset ditt vekk fra hva enn det måtte være du konsentrerte deg om. Og selv om du kanskje tror at du enkelt kan sjekke tekstmeldingen eller hva det røde lille Facebook-tallet innebærer, og så plukke opp konsentrasjonen igjen, [avkreftes] akkurat det. … Hver gang du skifter fokus fra én ting til en annen, er det noe vi kaller ‘bytte-kostnaden’. Hjernen din snubler litt, og det krever tid før du kommer deg tilbake til der du var … [D]et kan ta hjernen mellom 15 og 25 minutter å komme seg tilbake til der den var dersom man stopper for å lese en e-post. … [S]tudier har også vist at man ikke blir bedre trent på slike fokus-bytter med øving. Faktisk er folk som tror de er gode på det, tvert imot dårlige. … Du er ikke i stand til å tenke så dypt på noe hvis du blir distrahert hvert femte minutt, og det å tenke dypt er stedet hvor all virkelig innsikt kommer fra … Selv om du skulle være sterk nok til å skru av alle dingsene du har i huset, finnes det … vitenskapelig bevis for at hjernen kan ha blitt så vant til å sjekke en dings hvert annet minutt at den uansett kjemper for å holde fokus, selv når den ikke egentlig blir forstyrret. … Det er noe som kalles «fantomtekstsyndrom», hvor du tror du hører at du får en tekstmelding eller annet varsel, men det aldri kom noe … Syndromet kan også innebære at du ikke tror du hører noe, men likevel føler en enorm trang til å sjekke mobilen eller nettbrettet for å se om nye varsler har kommet inn.»

Sitat slutt.

 

Steinerskolene og vaksinepolitikk

 

Steinerskolene i Norge har ingen vaksinepolitikk. Foreldre som sender sine barn på en steinerskole har gjort et bevisst valg på vegne av dem, ved å gi dem et pedagogisk alternativ til den offentlige skole. Det har ingenting med vaksinepolitikk å gjøre. Hvis noen foreldre ved steinerskolene har sterke meninger om vaksineprogrammet, er dette utenfor vårt ansvarsområde. Steinerskolene i Norge følger norsk lov på lik linje med alle andre skoler, både private og offentlige, og tilbyr vaksinasjonsprogrammet gjennom skolehelsetjenesten.

Det er uheldig at steinerskolene i så stor grad assosieres med vaksinemotstand, fordi det tar bort fokus fra det vi faktisk tilbyr i form av den alternative pedagogikken. I overkant av 5000 barn har en steinerskole som sin skole. De bør defineres av så mye mer enn det som det fokuseres på i media.

Henrikke Mørck
Kommunikasjonsrådgiver
Steinerskoleforbundet

 

Hodelus?

Folkehelseinstituttet har publisert en brosjyre som informerer om smitteveier og om hvordan man oppdager og behandler hodelus. Brosjyren kan lastes ned som PDF.