FAU møte torsdag 1.juni. kl. 17:30 i malesalen

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

Høringsforslag: Rutine for konflikthåndtering ved RSIL

Last ned høringsforslag til rutiner for konflikthåndtering ved RSIL 

Dersom du har innspill eller ønsker å komme med en tilbakemelding, gi beskjed til FAU leder per epost: larsare.gudmundsen@gmail.com

Eller du kan melde fra via din klassekontakt. 

 

FAU møte torsdag 16. mars

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

Innkalling til Årsmøte Foreldreforeningen ved RSIL - 20. april

Innkalling til Årsmøte Foreldreforeningen ved RSIL - 20. april Eurytmisalen kl. 19:00.

Årsmøtet er foreldreforeningens øverste myndighet. Det skal foretas valg av kandidater til FAU styre og skolens styre. Det er derfor viktig at alle foreldre møter opp. 
Det er mulig å sende inn forslag til saker som skal behandles på årsmøte. Disse må sendes inn to uker i forkant. 
 
Foreløpig agenda (ikke fastsatt): 
  • Valg av møteleder/referent
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Vedtekter og retningslinjer
  • Hilde Lengali - Foreldreforbundet. Som skal snakke om foreldrenes rolle og konflikter. 
  • Kort om rikets tilstand ved skolen (Daglig leder / Styreleder)
  • Status og informasjon om arbeidet som er gjort mht. forebyggende konfliktarbeid ved skolen og nye rutiner. Mulighet for tilbakemeldinger. 
  • Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2016.
  • Valg av nytt FAU styre og styremedlem i stiftelsen. 
  • Annet. (info vårdugnad, markedsføringskomite) 
 

FAU-møte 19. januar 2017

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

Sjekk den nye håndboken i foreldrearbeid!

Sjekk den nye håndboken i foreldrearbeid som foreldreforeningen(SFF) har laget til alle foreldre!

Der står det mye nyttig lesestoff for oss foreldre. Om det å være klassekontakt, konflikthåndtering/Ombudet

Om Foreldreforening/FAU, Daglig leders ansvar, Klasselærers ansvar, Steinerskolenes foreldreforbund m.m. 

Sjekk også de nye hjemmesidene til SFF. http://www.foreldrene.no/

 

FAU-møte 8. november 2016

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

FAU-møte 27. september

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

FAU ved Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Alle skolens foreldre/foresatte er medlemmer av Foreldreforeningen som igjen velger et arbeidsutvalg for kommunikasjon med skolen. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av en representant og en vara­representant fra hver klasse. I FAU sitter også to lærere valgt av kollegiet, en foreldrerepresentant for det sentrale Steinerskolenes foreldreforbund og en foreldre­representant for skolestiftelsens styre. FAUs formål er blant annet å fremme et godt og tillitsfullt samarbeid mellom foreldrene og skolens ansatte, formidle gjensidig informasjon mellom skole og hjem, skape en fruktbar kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet, samt støtte skolen økonomisk.

 

Søknad om tildeling av midler

Ifølge Instruks for tildeling av Foreldreforeningens midler kan det søkes om økonomisk støtte til:

– Pedagogisk materiell og hjelpemidler
– Kulturformål
– Vedlikehold, herunder uteareal
– Kurs for lærerne
– Søknader fra elever (det er ikke mulig å søke midler til klassetur)
– Andre gode formål

 

Årsmøte 2016

Årsmøte ble avholdt i Eurytmisalen 11. april 2016, kl. 1800. 

Signert protokoll fra årsmøte i FF

Signert årsberetning

Signert balanse pr. 31.12.2015

Resultatregnskap 2015

 

FAU styre består frem til neste årsmøte av:

Leder: Lars-Are Gudmundsen

Nestleder: Stina Smedsrud

Kasserer: Rita Kvæl

FAU har jevnlige møter ved behov ca 4-5 ganger i året. 

La barn være barn, rakett from Rudolf Steinerskolen i Lørensko on Vimeo.