Skolehelsetjenesten

mål


Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skade. I samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet, arbeides det for å identifisere og løse de helsemessige problemer som er knyttet spesielt til skoleelevens situasjon.

Helsesøster: Sanna Engelbrektsson
Kontor: Administrasjonsbygget – 1. etasje (innerst til høyre)
Kontortid: Mandag og torsdag 8.30–15.00
Kontortelefon: 67 91 40 09
Mobiltelefon: 482 47 317

program


1. klasse: Skolestartundersøkelse med foresatte.
2. klasse: Vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).
3. klasse: Kontroll av høyde og vekt.
4. klasse: Klassesamtale og film om vold i nære relasjoner.
5. klasse: Klasseundervisning om «Psykologisk førstehjelp».

6. klasse: MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma). Pubertetsundervisning.

7. klasse: HPV-vaksine til jentene for å forebygge livmorhalskreft.
8. klasse: Egenmeldingsskjema fylles ut av eleven i samarbeid med foreldre. Vekt- og lengdemålinger av alle elever.
9. klasse: Undervisning i temaet samliv og seksualitet.
10. klasse: Vaksine; Påfyll av difteri, kikhoste, stivkrampe og polio (én vaksine). Undervisning i temaet samliv og seksualitet.

Helsesøster er fast deltaker i tverrfaglig møte.

For mer informasjon om vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom, se Folkehelseinstituttets nettsider.

helsesøster tilbyr blant annet

– Samtaler med elever etter ønske og behov.
– Foreldreveiledning (PMTO)  |  Nettsted
– PIS-gruppe (for barn med to hjem)  |  Nettsted
– Samtalegruppe for søsken til barn med spesielle behov.