Skolehelsetjenesten

mål

Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skade. I samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet, arbeides det for å identifisere og løse de helsemessige problemer som er knyttet spesielt til skoleelevens situasjon.

kontakt

Helsesøster: Sanna Engelbrektsson

Kontor: Administrasjonsbygget – 1. etasje (innerst til høyre)

Kontortid: Mandag og torsdag 8.30–15.00

Mobiltelefon: 482 47 317

Obs. Da det foregår mange samtaler og møteaktivitet hele uken, er henvendelser via e-post det mest hensiktsmessige. Gi gjerne en kort redegjørelse for hva det gjelder, så tar jeg kontakt.

program

1. klasse: Skolestartundersøkelse (totalt 1 t med lege + helsesøster). Foresatte er med.

2. klasse: Vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).
3. klasse: Kontroll av høyde og vekt.
4. klasse: Klassesamtale og film om vold i nære relasjoner.
5. klasse: Klasseundervisning om psykologisk førstehjelp.
6. klasse: MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma) og pubertetsundervisning.
7. klasse: HPV-vaksine til jentene for å forebygge livmorhalskreft (totalt 2 doser). Ved vaksinering har vi påfølgende grupper med aktuelle ungdomstemaer. F.o.m. skoleåret 2018/2019 tilbys denne vaksinen også til gutter.
8. klasse: Egenmeldingsskjema fylles ut av eleven i samarbeid med foreldre. Helsesamtale inkl. høyde- og vektmålinger av alle elever.
9. klasse: Undervisning i temaet samliv og seksualitet.

10. klasse: Vaksine; påfyll av difteri, kikhoste, stivkrampe og polio (én vaksine). Undervisning i temaet samliv og seksualitet.

For ytterligere informasjon om vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom, se Folkehelseinstituttets nettsider.

tilbud

Helsesøster tilbyr blant annet:

– Oppfølging og samtaler med elever etter ønske og behov.

– Ekstra kontroller (hørsel/syn/høyde/vekt) ved behov og etter forespørsel fra foreldre/lærere.

– Foreldreveiledning (PMTO) | Nettsted

– Formidling av kontakt med psykologer hos Forebyggende psykisk helsevern i Lørenskog kommune. Kontakt med fastlege og spesialisthelsetjenesten m.fl. kan etableres ved behov.

Helsesøster er videre fast deltaker i tverrfaglige møter, deltar på samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter ved behov og kan fungere som koordinator.

Helsesøster kan, ved kapasitet, delta i undervisningen om helserelaterte temaer etter forespørsel fra lærere.

Helsesøster er underlagt taushetsplikt. Det vektlegges imidlertid godt tverrfaglig samarbeid mellom skole, helse og andre instanser hvor vi jobber sammen for barnas beste.