Skolerute 2017–2018

MÅNED

ANTALL SKOLE­DAGER

ELEVENES FERIER, FRIDAGER OG EKSTRA­ORDINÆRE MØTE­DAGER

LÆRERNES PLANLEGGINGS­DAGER

SFO

AUGUST

9

Skolestart 21. aug.
1. klasse 9.30
2. klasse 10.30
Øvrige klasser 8.30
Elevene slutter 11.00

F.o.m. 16. t.o.m. 18. aug. 10.00–16.00

Åpent fra 1. aug.

SEPTEMBER

21

Michaelsfering 28. sept, 19.00. Møteplikt for elevene

 

Åpent

OKTOBER

17

Høstferie uke 40
(f.o.m. 2. t.o.m. 6. okt.)

 

Åpent

NOVEMBER

21

Fri fredag 17. nov.
Julemarked lørdag 18. nov. Møteplikt for elever, lærere og foreldre/foresatte

 

Stengt fredag 17. nov.

DESEMBER

14

Julekonsert 12. des. Møte­plikt for elevene. Siste skoledag før jul er 20. des. Elevene slutter 11.00

 

20. des.: Åpent 11.00–17.00. Stengt hele juleferien

JANUAR

21

Skolestart 3. jan. Elevene slutter 11.15

3. jan. 12.00–16.00

Åpent f.o.m. 3. jan.

FEBRUAR

15

Karneval 16. feb. Elevene slutter 13.00.
Vinterferie uke 8
(f.o.m. 19. t.o.m. 23. feb.)

 

Åpent

MARS

17

Påskemånedsfest 23. mars. Elevene slutter 13.00. Påskeferie f.o.m. 26. mars

 

Stengt hele påskeferien

APRIL

19

Påskeferie t.o.m. 2. april. Fri 30. april

30. april

Åpent f.o.m. 3. april. Stengt 30. april

MAI

18

Fri 1., 10., 11., 17. og 21. mai

 

Stengt alle fridager

JUNI

16

Siste skoledag 21. juni. Elevene slutter 11.00.. Siste skoledag for 10. klasse er 19. juni

22. juni. 9.00–16.00

21. juni 11.00–17.00
Åpent f.o.m. 22. t.o.m. 29. juni. Stengt i hele juli

TOTALT

188

 

Michaelsfeiring, St. Martin (1.–4. klasse), julemarked (ungdomsskoleelever), julekonsert, 17. mai og sommeravslutning er arrangementer som kommer i tillegg til de ordinære skoledagene.

Til nedlasting: Skolerute 2017–2018 (PDF; 42 kB)

Merknad: Fritidshjemmet er åpent alle dager ra 7.30–8.30 og fra 13.45’17.00 (på mandager fra 12.45–17.00). Det er åpent alle hverdager, i skoleferier og på planleggingsdager, bortsett fra planleggingsdagen 30. april 2017. Det er stengt i skolens jule- og påskeferier og i hele juli-måned.

Dersom elever søker fri fra skolen i tillegg til fastlagte ferier og fridager, kan daglig leder innvilge fri i inntil 2 uker når det er forsvarlig; jfr. opplæringslovens § 2–11. Ved fri utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet han/hun er borte.

Skolerute 2018–2019 NB!

MÅNED

ANTALL SKOLE­DAGER

ELEVENES FERIER, FRIDAGER OG EKSTRA­ORDINÆRE MØTE­DAGER

LÆRERNES PLANLEGGINGS­DAGER

SFO

AUGUST

10

Skolestart 20. aug.
1. klasse 9.30
2. klasse 10.30
Øvrige klasser 8.30
Elevene slutter 11.00
Idrettsdag 24. aug.

3 plandager;
15.–17. aug.

Åpent f.o.m. 1. aug.
2 plandager; 16. og 17. aug. Stengt

SEPTEMBER

20

St. Mikael 27. sept.;
1.–10. kl.

 

Åpent

OKTOBER

18

Høstferie uke 40

 

Åpent

NOVEMBER

22

Lanternefest 8. nov.;
1.–4. kl.
Fri fredag 23. nov.
Julemarked lørdag 24. nov. Møteplikt for elever, lærere og foreldre/foresatte.

 

Stengt fredag 23. nov. pga. Julemarkedet

DESEMBER

15

Julearrangement 13. des. Møte­plikt for elevene.
Siste skoledag før jul er 21. des. Elevene slutter 11.00

Plandag 21. des.,
11.00–16.00

Stengt hele juleferien

JANUAR

19

Skolestart 7. jan. 8.30. Elevene slutter 11.00

 

Åpent f.o.m. 7. jan.

FEBRUAR

15

Vinteraktivtetsdag 11. feb.
Vinterferie uke 8

 

Åpent

MARS

21

 

 

Åpent

APRIL

16

Påskeferie uke 16 + man.
Skolestart 23. april

 

Stengt hele påskeferien

MAI

19

Fri 1., 17., 30. og 31. mai
17.mai: Obligatorisk opp­møte for elever i 1.–7. kl.
Tinestafetten 8. mai;
6.–10. kl.

 

Stengt alle fridager

JUNI

12

Fri 10. juni (2. pinsedag).
Siste skoledag 21. juni. Elevene slutter 11.00. Siste skoledag for 10. klasse er 19. juni

Plandag 21. juni,
11.00–16.00
2 plandager
24.–25. juni

Stengt 10. juni (2. pinsedag).
Plandag 28. juni. Stengt

TOTALT

187

 

Michaelsfeiring, St. Martin (1.–4. klasse), julemarked (ungdomsskoleelever), julekonsert, 17. mai og sommeravslutning er arrangementer som kommer i tillegg til de ordinære skoledagene.

Til nedlasting: Skolerute 2018–2019 som PDF (111 kB) og i Word-format (68 kB)

Merknad: Fritidshjemmet er åpent alle dager fra 7.30–8.30 og fra 13.45–17.00 (på mandager fra 12.45–17.00). Det er åpent på alle hverdager, i høst- og vinterferier, og på noen av lærernes planleggingsdager. Det er to plandager på SFO i august, og en i juni; da er SFO stengt. Det er også stengt i skolens jule- og påskeferier og i hele juli måned.

Dersom elever søker fri fra skolen i tillegg til fastlagte ferier og fridager, kan daglig leder innvilge fri i inntil 2 uker når det er forsvarlig; jfr. opplæringslovens § 2–11. Ved fri utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet han/hun er borte.