Skolerute 2016–2017

MÅNED

ANTALL SKOLE­DAGER

ELEVENES FERIER, FRIDAGER OG EKSTRA­ORDINÆRE MØTE­DAGER

LÆRERNES PLANLEGGINGS­DAGER

SFO

AUGUST

9

Skolestart 22. aug.
1. klasse 9.30
2. klasse 10.30
Øvrige klasser 8.30
Elevene slutter 11.00

F.o.m. 16. t.o.m. 19. aug. 10.00–16.00

Åpent fra 1. aug.

SEPTEMBER

22

Michaelsfering 29. sept. Møteplikt for elevene

 

Åpent

OKTOBER

16

Høstferie uke 40
(f.o.m. 3. t.o.m. 7. okt.)

28. okt. 9.00–16.00

Åpent

NOVEMBER

21

Fri fredag 18. nov.
Julemarked lørdag 19. nov. Møteplikt for elever, lærere og foreldre

 

Stengt fredag 18. nov.

DESEMBER

15

Julekonsert 13. des. Møte­plikt for elevene. Siste skoledag før jul er 21. des. Elevene slutter 11.00

 

21. des.: Åpent 11.00–17.00. Stengt hele juleferien

JANUAR

22

Skolestart 2. jan. Elevene slutter 11.15

2. jan. 12.00–16.00

Åpent f.o.m. 2. jan.

FEBRUAR

15

Karneval 17. feb. Elevene slutter 13.00.
Vinterferie uke 8
(f.o.m. 20. t.o.m. 24. feb.)

 

Åpent

MARS

23

 

 

Åpent

APRIL

13

Påskemånedsfest 7. april. Elevene slutter 13.00. Påskeferie f.o.m. 10. t.o.m. 17. april

28. apr. 9.00–16.00

Stengt hele påskeferien. Åpent f.o.m. 18. april. Stengt 28. april

MAI

18

Fri 1., 17., 25. og 26. mai

 

Stengt 1. og 26. mai

JUNI

15

Fri 5. juni.
Siste skoledag 22. juni. Elevene slutter 11.00.. Siste skoledag for 10. klasse er 20. juni

22. juni. 12.00–16.00
23. juni. 9.00–16.00

22. juni 11.00–17.00
Åpent f.o.m. 23. t.o.m. 30. juni. Stengt i hele juli

TOTALT

189

 

Michaelsfeiring, St. Martin (1.–4. klasse), julemarked (ungdomsskoleelever), julekonsert, 17. mai og sommeravslutning er arrangementer som kommer i tillegg til de ordinære skoledagene.

Til nedlasting: Skolerute 2016–2017 (PDF; 43 kB)

Merknad: Fritidshjemmet er åpent alle dager mellom 7.30 og 8.30 og mellom 13.45 og 17.00 (på mandager mellom 12.45 og 17.00). Det er åpent alle hverdager, i skoleferier og på planleggingsdager, bortsett fra planleggingsdagen 18. april 2017. Det er stengt i skolens jule- og påskeferier og i hele juli-måned.

Dersom elever søker fri fra skolen i tillegg til fastlagte ferier og fridager, kan daglig leder innvilge fri i inntil 2 uker når det er forsvarlig; jfr. opplæringslovens § 2–11. Ved fri utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet han/hun er borte.