Julekonsert - Start automatisk bildevisning ved å åpne et bilde
(Foto: Jaroslaw Karczewski og Magne Kvæl)