Julemarkedet - Start automatisk bildevisning ved å åpne et bilde.
(Foto: Jaroslaw Karczewski og Geir Hareide Andersen)