Om skolen

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog startet med en klasse i Bøndernes hus skoleåret 1982–1983. Derfra flyttet klassen til Vallerud barnehage. I skoleåret 1985–1986 flyttet skolen inn i brakker på skoletomta. Siden den gang har skolen vært i rivende utvikling både når det gjelder bygninger og personale. Flere nybygg er reist, hvorav det fjerde stod ferdig i 2010.

Lærerkollegiet styrer skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Skolen er organisert som en stiftelse. Styret for stiftelsen har ansvar for skolens økonomi, budsjett, ansettelser og oppsigelser samt bygninger.

Skolen har ca. 35 ansatte og barne- og ungdomstrinn med tilsammen ca. 170 elever.

Ungdomsbygget