Kvalitetsplaner

Nye kvalitetsplaner for skole og skolefritidsordning for perioden 2018 – 2021 skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskoleelevene.

Evaluering av egne planer

Rutine 6: Årsvurdering 2. - 9. klasse

Rutine 8: Kartlegging