Steinerskolen – et pedagogisk alternativ

I motsetning til mange andre privatskoler i Norge, er ikke steinerskolen en livssynsskole, men et pedagogisk alternativ til den offentlige skole.

Skoleelevene lærer alt som forventes av dem fra det offentlige skoleverk, men de lærer det på en annerledes måte. Steinerskolens læreplan er derfor statlig godkjent som et alternativ.

Den bærende idéen er troen på det enkelte menneskes uendelige mulig­heter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse potensialene i hvert enkelt barn på en allsidig måte, der barnet får lære med alle sine sanser – med hele seg. Det skal ikke fylles med fakta og opplysninger, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes helhetlig som menneske.

Steinerskolen vil ikke fylle en kanne, men tenne en ild!

Steinerbladet har publisert en introduksjon til steinerpedagogikk. Denne kan lastes ned fra Issuu.

Brosjyreforsider

 

La barn være barn

Steinerskoleforbundets brosjyre «La barn være barn. Velkommen til skolestart!» gir et godt innblikk i et barns første møte med steinerskolen.

Last ned brosjyren som PDF (424 kB).

 

Steinerskolenes læreplaner

Steinerskolenes læreplaner for grunnskolen og videregående trinn er utarbeidet av Steinerskoleforbundet og består av en oversikt over steinerpedagogisk idé og praksis som beskriver steinerpedagogikkens egenart og som avklarer forholdet til offentlig skoles generelle del samt læreplaner for steinerskolenes grunnopplæring og videregående opplæring. I planene beskrives de ulike fagenes formål og perspektiver, kompetansemål og evaluering, og de angir undervisningens omfang.

Steinerskoleforbundet fører en dialog med Utdanningsdirektoratet for å påse at steinerskolenes lære­planer har minst jevngode sluttkompetansemål i forhold til Kunnskapsløftet slik at elevenes rettigheter til opptak ved videre skolegang og studier er ivaretatt.

Planene foreligger som nedlastbare dokumenter i PDF-format:

Steinerskolens læreplan for grunnskolen (999 kB)

Steinerskolens læreplan for videregående trinn (2,4 MB)

Eventuelle oppdateringer publiseres på Steinerskoleforbundets pedagogikksider.

 

Hva vil steinerskolen?

BrosjyreforsideLurer du på hva steinerskolen er og ønsker et raskt innblikk i pedago­gikken og hva skolen vil? Da kan brosjyren «Hva vil Steinerskolen?» (PDF; 737 kB) gi svar. Ønsker du å få vite mer, er det selvsagt bare å ta kontakt med skolen.