Årstider og månedsfester

Å feire årstidsfester og månedsfester har lange tradisjoner i Steinerskolenes historie. Det gir skolen en god rytme og opplevelse av små høydepunkter i skolehverdagen.

St. MichaelI slutten av september framfører elvene et skuespill om St. Michael. Dette skjer på kvelden med bål og fakler.

11. november er St. Martins dag, og så nær opp til denne datoen som mulig har de fire yngste klassene Lanternefest. Vakre lanterner lages god tid i forveien og sanger øves inn. Selve Lanternefesten foregår på kveldstid etter at det har blitt mørkt. Da går barna i tog med lyktene sine.

I slutten av november arrangeres julemarkedet. Dette markedet er et høydepunkt og foreldreforeningens viktigste inntektskilde. Julemarkedet er en stemningsfylt innledning til adventstiden med husflidsprodukter, julegaver, kunstutstilling, stenbod, godteribod (hjemmelaget godteri), snekkerverksted, malerverksted og juleverksted. Det hele finner sted i familievennlige rammer med bl.a. angorakaniner, sauer, hester, grilling ute og i lavvo, «bondekjøkken», kaféer, egen barnebod, dukketeater og nydelig musikk fra eget husorkester. 

I begynnelsen av adventstiden arrangeres Adventshage i eurytmisalen for 2.–4. klasse.

Luciadagen feirer vi 13. desember og tredje klasse går Lucia til alle klassene. Barn og foreldre samles til Julekonsert i Skårer kirke.

Siste skoledag før jul fremfører lærerkollegiet et julespill for alle elevene på skolen.

På nyåret har ungdomsskolen nyttårsball og i ferbruar arrangeres karneval for alle klassene.

17. mai feires på skolen med eget foreldreorkester og faner til alle klassene.

Skoleåret avsluttes med en Nysirkusforestilling på ettermiddagen hvor alle ved skolen bidrar.