6-åringene

Ny grunnskolereform ble gjennomført i 1997. Dette til tross for at et stort flertall foreldre og pedagoger var imot. Steinerskolene fikk godkjent en egen rammeplan for sine seksåringer. Intensjonen i denne planen var at førsteklassingene skulle integreres i aldersblandede barnegrupper i et samarbeid med Rudolf Steiner barnehagene.

Lek første klasseVed Rudolf Steinerskolen i Lørenskog er seksåringene integrert i aldersblandede grupper deler av dagen, to dager i uken. Dette samarbeidet er vi veldig fornøyd med. Underetasjen i det gule bygget er seksåringenes tilholdssted. Rommet er altså lokalisert i en av skolens bygninger og har en egen inngang sammen med 2. klassingene. Utgangsdøren bringer barna rett ut i et barnevennlig område av skolen og har barnehagen som nær nabo.

1. klasse følger årets, ukens og dagenes rytme på sin måte, men har et langt friminutt sammen med resten av skolen. Det foregår ingen form for undervisning dette første skoleåret, men hver dag inneholder forskjellige aktiviteter i en fast ukerytme som f.eks. maling, sløyd, eurytmi, håndarbeid og tur.

Hver dag har i tillegg sin faste rytme:

  • Samlingsstund med sang og bevegelse
  • Frilek
  • Eventyrstund der små dukker i form av mennesker og dyr er med på å levendegjøre fortellingene. Etter hvert som barna blir kjent med eventyrene, får to og to lov til å styre dette spillet etter tur
  • Første måltid
  • Frilek ute. Minst én dag i uken er de i barnehagens uteområde sammen med de som er yngre
  • Aktivitet i forhold til ukerytmen med kunstneriske fag
  • Dagen avsluttes med fruktstund før de følges over til SFO
  • SFO-tiden tilbringes sammen med barna fra 2.–4. klasse

Én dag i uken er gruppen delt opp slik at to og to 6- åringer besøker hver sin avdeling i barnehagen. Da følger de avdelingens rytme og hjelper de yngre barna og de voksne; «ROLLEMODELLER». I tillegg har 6-åringene en hel turdag i uken. Da benyttes skogen som ligger et steinkast unna.

Seksåringene er fortsatt små og sårbare, men kan også være sta og utfordrende. De voksne skal fungere som gode forbilder og hjelpe barna til å mestre mer selv. Barna får enkle regler de må lære å forholde seg til. De skal for eksempel rekke opp hånden når det er noe de vil si og lære å lytte til det andre har å si.

På siden Om skolen/Elevinntak finner du informasjon om fremgangsmåte ved søknad om elevplass ved skolen.