Mål

Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skade. I samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet, arbeides det for å identifisere og løse de helsemessige problemer som er knyttet spesielt til skoleelevens situasjon.

Kontortelefon: 67 91 40 09 

Program

1. klasse: Skolestartundersøkelse med foresatte.
2. klasse: Vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).
3. klasse: Kontroll av høyde og vekt.
4. klasse: Klassesamtale og film om vold i nære relasjoner.
5. klasse: Klasseundervisning om «Psykologisk førstehjelp».
6. klasse: MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma). Pubertetsundervisning.
7. klasse: HPV-vaksine til jentene for å forebygge livmorhalskreft.
8. klasse: Egenmeldingsskjema fylles ut av eleven i samarbeid med foreldre. Vekt- og lengdemålinger av alle elever.
9. klasse: Undervisning i temaet samliv og seksualitet.
10. klasse: Vaksine; Påfyll av difteri, kikhoste, stivkrampe og polio (én vaksine). Undervisning i temaet samliv og seksualitet.
Helsesøster er fast deltaker i tverrfaglig møte.
For mer informasjon om vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Helsesøster tilbyr blant annet

– Samtaler med elever etter ønske og behov.
– Foreldreveiledning (PMTO)  |  Nettsted
– PIS-gruppe (for barn med to hjem)  |  Nettsted
– Samtalegruppe for søsken til barn med spesielle behov.

Informasjon fra helsesøster om HPV-vaksine

Forebyggende vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksine)
HPV-vaksine anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmor­halskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Siden HPV-vaksine virker forebyggende, gir den best effekt når den gis før seksuell debut, men forskning viser at den har god effekt også etter seksuell debut.
Jenter på ungdomsskolene og videregående skoler i kommunen som ikke tok i mot tilbudet om HPV-vaksinering i 7. klasse, har nå mulighet til å få denne vaksinen. Nytt fra skoleåret 2017–2018 er at HPV-vaksinen tilbys i 2 doser i stedet for, som tidligere, 3. Dette som en følge av nye retningslinjer i barne­vaksinasjonsprogrammet. Ta eventuelt kontakt med skolens helsesøster.