Skolerute 2018–2019

MÅNEDANTALL SKOLE­DAGERELEVENES FERIER, FRIDAGER OG EKSTRA­ORDINÆRE MØTE­DAGERLÆRERNES PLANLEGGINGS­DAGERSFO
AUGUST9Skolestart 20. aug.
1. klasse 9.30
2. klasse 10.30
Øvrige klasser 8.30
Elevene slutter 11.00
F.o.m. 15. t.o.m. 17. aug. 10.00–16.00Åpent fra 1. aug.
Stengt 16. og 17. aug pga. plandager
SEPTEMBER20Michaelsfering 27. sept, kl. 19.00 
1.-10- klasse
 Åpent
OKTOBER18Høstferie uke 40
(1. - 5. oktober)
 Åpent
NOVEMBER22Fri fredag 23. nov.
Julemarked lørdag 24. nov.Møteplikt for elever, lærere og foreldre/foresatte
 Stengt fredag 23. nov. pga. julemarked
DESEMBER15Julearrangement 13. des.
Møte­plikt for elevene. Siste skoledag før jul er 21. des. Elevene slutter 11.00
 21. des: Plandag fra kl. 11.00 - 16.00Stengt hele juleferien
JANUAR19Skolestart 7. jan. Elevene slutter 11.153. jan. 12.00–16.00Åpent f.o.m. 7. jan.
FEBRUAR1511. feb: Vinteraktivitetsdag
Vinterferie uke 8
(f.o.m. 18. t.o.m. 22. feb.)
 Åpent
MARS21
 
APRIL16Påskeferie uke 16
(f.o.m. 15 t.o.m. 22.4.)

Stengt hele påskeferien
MAI16Fri 1, 17, 30. og
31. mai
17. mai: Obligatorisk oppmøte for elever i 1. - 7. klasse
8. mai: Tinestafetten 6.-10. klasse
 Stengt alle fridager
JUNI12Fri 10. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag 21. juni. Elevene slutter kl. 11.00. Siste skoledag for 10. klasse er 19. juni
22. juni. 9.00–16.0021. juni 11.00–17.00
Åpent f.o.m. 22. t.o.m. 29. juni. Stengt i hele juli
TOTALT187 

Michaelsfeiring, St. Martin (1.–4. klasse), julemarked (ungdomsskoleelever), julekonsert, 17. mai og sommeravslutning er arrangementer som kommer i tillegg til de ordinære skoledagene.
Til nedlasting:Skolerute 2018-2019
Merknad: Fritidshjemmet er åpent alle dager ra 7.30–8.30 og fra 13.45’17.00 (på mandager fra 12.45–17.00). Det er åpent alle hverdager, i skoleferier og på planleggingsdager, bortsett fra planleggingsdagen 30. april 2017. Det er stengt i skolens jule- og påskeferier og i hele juli-måned.
Dersom elever søker fri fra skolen i tillegg til fastlagte ferier og fridager, kan daglig leder innvilge fri i inntil 2 uker når det er forsvarlig; jfr. opplæringslovens § 2–11. Ved fri utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet han/hun er borte.