Steinerskolene og vaksinepolitikk

 

Steinerskolene i Norge har ingen vaksinepolitikk. Foreldre som sender sine barn på en steinerskole har gjort et bevisst valg på vegne av dem, ved å gi dem et pedagogisk alternativ til den offentlige skole. Det har ingenting med vaksinepolitikk å gjøre. Hvis noen foreldre ved steinerskolene har sterke meninger om vaksineprogrammet, er dette utenfor vårt ansvarsområde. Steinerskolene i Norge følger norsk lov på lik linje med alle andre skoler, både private og offentlige, og tilbyr vaksinasjonsprogrammet gjennom skolehelsetjenesten.

Det er uheldig at steinerskolene i så stor grad assosieres med vaksinemotstand, fordi det tar bort fokus fra det vi faktisk tilbyr i form av den alternative pedagogikken. I overkant av 5000 barn har en steinerskole som sin skole. De bør defineres av så mye mer enn det som det fokuseres på i media.

Henrikke Mørck
Kommunikasjonsrådgiver
Steinerskoleforbundet