Ledige stillinger

Det er for tiden 4 ledige stillinger.

Skolen holder til i flotte lokaler på Vallerudtoppen i Lørenskog med fin utsikt over, og gode turmuligheter i, Østmarka. Vi er en barne- og ungdomsskole (1.–10. kl.) med 158 elever og 33 medarbeidere. Gode bussforbindelser fra Oslo og Lillestrøm.

Felles for stillingene:

Søknad kan sendes Rudolf Steinerskolen i Lørenskog, Kantarellveien 10, 1476 Rasta, eller som e-post . Søknadspapirer returneres ikke.

For ytterligere informasjon om stillingene, kontakt daglig leder Børre Solberg på telefon 488 86 552.

klasselærer barnetrinnet – 100 % stilling

Vi ser etter en klasselærer til barnetrinnet. Du er utdannet steinerpedagog eller har relevant realkompetanse fra steinerskole. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Klasselæreransvaret kombinert med andre undervisningsoppgaver utgjør en 100 % stilling.

Lønn i henhold til skolens lønnssystem og medlemskap i Statens pensjonskasse.

1. arbeidsdag: 1. august
Søknadsfrist: 1. juni

pedagogisk leder
– 2-årig engasjement med mulighet for forlengelse

Vi ser etter en engasjert pedagogisk leder som har lyst til å være med å videreutvikle skolen. Stillingen er en 100 % stilling og et toårig engasjement med mulighet for forlengelse. Pedagogisk leder er daglig leders stedfortreder og inngår i skolens ledergruppe.

Du har steinerpedagogisk utdanning, relevant undervisningserfaring og realkompetanse innenfor organisering og ledelse i et skolesystem. Du bør også ha administrative egenskaper og ikt-kompetanse.

Følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen:

 • – Organisere og bemanne undervisningen innenfor skolens økonomiske rammer.
 • – Sikre at det pedagogiske arbeidet oppfyller skolens kvalitetskrav og den pedagogiske egenart som er definert i vedtektene.
 • – Sørge for at det nødvendige og vedtatte planarbeidet er rett-tidig og effektivt gjennomført.
 • – Lede og organisere arbeidet i pedagogisk komité.
 • – Organisere et kontinuerlig utviklingsarbeid i kollegiet i samråd med leder av kollegiemøtet.
 • – Sørge for god og systematisk kommunikasjon med foreldrene.
 • – Ansvar for at relevant elevdokumentasjon blir arkivert, herunder elevsamtaler, konferansetimer, faglige vurderinger og vitnemål.

Lønn i henhold til skolens lønnssystem og medlemskap i Statens pensjonskasse.

1. arbeidsdag: 1. august 2017
Søknadsfrist: 19. mai 2017

miljøarbeider – deltid

Vi ser etter en miljøarbeider som kan gi elev på mellomtrinnet en god skolehverdag. Dette er en deltidsstilling som kan kombineres med andre oppgaver i skolen.

Du er utdannet barne- og ungdomsarbeider, har annen relevant utdannelse eller arbeidserfaring. Personlig egnethet avgjørende.

Følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen:

 • – I samarbeid med klasselærer sørge for at elev får være sammen med klassen og arbeide med sitt tilrettelagte opplegg så langt det lar seg gjøre
 • – Ved behov ta med elev ut og følge avtalt opplegg
 • – Samarbeidsmøter med klasselærer og møter med involverte instanser

Lønn i henhold til skolens lønnssystem og medlemskap i Statens pensjonskasse.

1. arbeidsdag: Plandag/skolestart høst 2017. Ønskelig å starte opplæring/bli kjent i løpet av mai–juni.
Søknadsfrist: 26. april 2017

assistent sfo – deltid – vikariat

Vår SFO-assistent er innvilget ett års fødselspermisjon. Vi ser derfor etter en assistent i ett års vikariat på skolens fritidsordning. Dette er en deltidsstilling som kan kombineres med assistentoppgaver i skolen.

Du er utdannet barne- og ungdomsarbeider, har annen relevant utdannelse eller arbeidserfaring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen:

 • – Assistent på ettermiddags-SFO fra kl 13.45–16.00
 • – Assistentoppgaver 1. klasse og eventuelt andre assistentoppgaver i skolen
 • – Assistent helårs-SFO i skolens vinterferie samt fra skoleslutt til 1. juli og fra 1. august til skolestart 2018

Lønn i henhold til skolens lønnssystem og medlemskap i Statens pensjonskasse.

1. arbeidsdag: Opplæring/bli kjent i uke 31 og 33 evt. i juni med sikte på å være klar til skolestart 2017.
Søknadsfrist: 25. april 2017