Julemarked lørdag 24. november - sett av datoen!

Julemarked lørdag 24. november - sett av datoen!

Nå er høsten i gang, og det går fort frem til julemarkedet i november!
Julemarkedskomiteen begynner høstens møter allerede 17.09. Vi trenger mange nye medlemmer, vi håper flere har lyst til å bli med på planleggingen!
Representanter fra JMK stiller på foreldremøtene og kan svare på spørsmål. Dere finner info om julemarkedet her.

Med ønske om en fin høst, og mange trivelige stunder med forberedelser og laging av varer til årets julemarked!

Vennlig hilsen

Hege Uthaug Pedersen
Leder i Julemarkedskomitéen