Skolerute 2018–2019

MÅNED
ANTALL SKOLE­DAGER
ELEVENES FERIER, FRIDAGER OG EKSTRA­ORDINÆRE MØTE­DAGER
LÆRERNES PLANLEGGINGS­DAGER
SFO
AUGUST
10Skolestart 20. aug.
1. klasse 9.30
2. klasse 10.30
Øvrige klasser 8.30
Elevene slutter 11.00
F.o.m. 15. t.o.m. 17. aug. 10.00–16.00
Åpent fra 1. aug.
Stengt 16. og 17. aug pga. plandager
SEPTEMBER
20
Michaelsfering 27. sept, kl. 19.00 
1.-10- klasse
 
Åpent
OKTOBER
18
Høstferie uke 40
(1. - 5. oktober)
 
Åpent
NOVEMBER
22
Fri fredag 23. nov.
Julemarked lørdag 24. nov.Møteplikt for elever, lærere og foreldre/foresatte
 
Stengt fredag 23. nov. pga. julemarked
DESEMBER
15
Julearrangement 13. des.
Møte­plikt for elevene. Siste skoledag før jul er 21. des. Elevene slutter 11.00
21. des:
Plandag fra
kl. 11.00 - 16.00
Stengt hele juleferien
JANUAR
19
Skolestart 7. jan. Elevene slutter 11.15
7. jan:
Plandag fra
kl. 11.00–16.00
Åpent f.o.m. 6. jan.
FEBRUAR
15
11. feb: Vinteraktivitetsdag
Vinterferie uke 8
(f.o.m. 18. t.o.m. 22. feb.)
 
Åpent
MARS
21

 

APRIL
16
Påskeferie uke 16
(f.o.m. 15 t.o.m. 22.4.)
Skolestart 23.4.

Stengt hele påskeferien
MAI
16
Fri 1, 17, 30. og
31. mai
17. mai: Obligatorisk oppmøte for elever i 1. - 7. klasse
8. mai: Tinestafetten 6.-10. klasse
 
Stengt alle fridager
JUNI
12
Fri 10. juni
(2. pinsedag)
Siste skoledag 21. juni. Elevene slutter kl. 11.00. 

Siste skoledag for 10. klasse er 19. juni
21. juni: Plandag fra kl. 11.00-16.00

Plandager: 2
24.-25. juni
Stengt 2. pinsedag
21. juni: 11.00–17.00

Åpent f.o.m. 22. t.o.m. 29. juni.
Plandag: 1
28. juni Stengt

Stengt i hele juli
TOTALT
187
 

Michaelsfeiring, St. Martin (1.–4. klasse), julemarked (ungdomsskoleelever), julekonsert, 17. mai og sommeravslutning er arrangementer som kommer i tillegg til de ordinære skoledagene.
Til nedlasting: Skolerute 2018-2019

Merknad: Fritidshjemmet er åpent alle dager fra 7.30–8.30 og fra 13.45 - 17.00.
Det er åpent på alle hverdager, i høst- og vinterferie, og på noen av skolens planleggingsdager. Det er to plandager på SFO i august, og én i juni, da er SFO stengt.  Det er stengt i skolens jule-/påskeferie og i hele juli måned.

Dersom elever søker fri fra skolen i tillegg til fastlagte ferier og fridager, kan daglig leder innvilge fri i inntil 2 uker når det er forsvarlig; jfr. opplæringslovens § 2–11. Ved fri utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet han/hun er borte.