Steinerpedagogikken feirer 100 år! Høsten 2019 er det 100 år siden Rudolf Steiner startet den første steinerskolen i Stuttgart.

Steiner ble invitert til å starte en skole for arbeidernes barn på Waldorf Astoria-fabrikken. Etter fabrikken fikk skolen navnet; Waldorfskole, og dette navnet brukes om steinerskoler de fleste steder i verden den dag i dag. Rudolf Steiner reiste rundt og holdt foredrag om den nye pedagogikken, og snart spredte den seg til mange land.
Den første norske steinerskolen, Rudolf Steinerskolen i Oslo, ble grunnlagt i 1926. Få år etter ble steinerskolene i Bergen og Trondheim grunnlagt. I dag er det 31 steinerskoler i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Den første steinerbarnehagen i Norge, Gulle Bruns steinerbarnehage i Oslo, ble etablert allerede i 1934. I dag er det 46 steinerbarnehager i Norge. Jubileet skal feires under den samlende tittel: «Mitt skip er lastet med…» hvor steinerpedagogikkens eventyrlige skuters egenart og mangfold skal feires med brask og bram! Jubileumsforestilling holdes i Konserthuset, 21. september 2019.

Mer informasjon her: http://www.steinerskole.no/waldorf-100/

Her på Steinerskolen i Lørenskog hadde vi tre store aktiviteter:

  • Torsdag 19. september kl. 19.00: Mikaeli-forestilling i Rådhusparken
    Elever i 1. – 10. klasse deltar. Det blir en litt utvidet Mikaleli-forestilling med sang og musikk.

  • Torsdag 19. september fra kl. 15.00: Middelaldermarked i Rådhusparken
    Markedet arrangeres i samme område som scenen, og åpner tidlig ettermiddag. Vi skal bl.a. ha en smie, og griller for grillmat. 
  • 16. - 27. september (uke 38 -39): Elevutstilling i Lørenskog Hus
    Elever fra alle trinn får stille ut arbeider. Utstillingen inkluderer også en digital utstilling, der vi viser glimt fra skolehverdagen på PCer.