Skolerute 2019-2020

SKOLERUTE 2019-2020
MÅNED
ANTALL
SKOLE-
DAGER
ELEVENES FERIER, 
FRIDAGER OG 
EKSTRA-ORDINÆRE 
MØTEDAGER
LÆRERNES
PLANLEGGINGS-
DAGER
SFO

AUGUST

9

Skolestart 20. august
 - 1. Klasse   kl. 09.30
De andre klassene kl. 08.30
Elevene slutter kl. 11.00 
Idrettsdag 23. august

2 plandager:
16. aug. og 19. august

Åpent fra 1. aug.
2 plandager:
16. og 19. august
SFO stengt
SEPTEMBER
19
19. september:
100 års jubileum for steinerpedagogikk.

St. Mikael arrangement 
1.- 10. klasse. 
1 plandag: 20.september
Felleslærerstevnet/100 års jubileum for alle steinerskolelærere.
Åpent
OKTOBER
19
Høstferie uke 40

Åpent

NOVEMBER
21
7.11.: Lanternefest 1.-4. klasse

Fri fredag 22.11.
Julemarked lørdag 23.11.
(Elever, lærere og foreldre harmøteplikt)

Stengt fredag 22.11.pga julemarked 23.11.
DESEMBER
15
Siste skoledag før jul er
20. des.
Elevene slutterkl. 11.00.

Stengt hele juleferien
JANUAR
20
Skolestart 6. januar
kl. 08.30.
 
Elevene slutter kl. 11.00
6. januar:
Plandag fra kl. 11-16.
Åpent f.o.m.
6. januar kl. 11.00
FEBRUAR
15
11. feb.: Vinteraktivtetsdag
Vinterferie uke 8

Åpent
MARS
22


Åpent

APRIL

16
Påskeferie uke 15
Skolestart 14. april

Stengt hele påskeferien
MAI
18
Fri 1.,17., 21. og 22. mai
17.mai - obligatorisk oppmøte for elever i 1. – 7. klasse.
8. mai: Tinestafetten 6.-10.kl

Stengt alle fridager
JUNI
16
Fri 1. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag 19. juni
Elevene slutter kl. 11.00
Siste skoledag for 10. klasse er 17.juni
2 plandager
19. juni kl. 11.00-16.00
22. juni kl. 9.00-16.00

Stengt 2. pinsedag
1 plandag:
30. juni 
SFO stengt
Stengt hele juli

189
Michaelsfeiring, St. Martin (1.-4. klasse), julemarked (ungdomsskoleelever), julekonsert, 17. mai og sommeravslutning er arrangementer som kommer i tillegg til de ordinære skoledagene. Avspasering gis til elever i forkant av hver arrangement. 
Merknad: Fritidshjemmet er åpent alle dager fra kl. 07.30-08.30 og fra kl. 13.45-17.00 
(På mandager fra kl. 12.45-17.00). Det er åpent på alle hverdager, i høst og vinterferie, og på noen av lærernes planleggingsdager. Det er to plandager på SFO i august, og en i juni, da er SFO stengt. Det er stengt i skolens jule-/påskeferie og i hele juli måned.
Dersom elever søker fri fra skolen i tillegg til fastlagte ferier og fridager kan daglig leder innvilge fri i inntil 2 uker når det er forsvarlig, jfr. opplæringslovens § 2-11.Det er 14 dagers behandlingsfrist for permisjonssøknader. Ved fri utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet han/hun er borte.

15.3.2019