Skolerute 2020-2021


MÅNED
ANTALL
SKOLE-
DAGER
ELEVENES FERIER, 
FRIDAGER OG 
EKSTRAORDINÆRE
MØTEDAGER
LÆRERNES
PLANLEGGINGS-
DAGER
SFO
AUGUST
9
Skolestart 19. august
  1. Klasse kl. 09.30
  2. Klasse kl. 10.30
De andre klassene kl. 08.30
Elevene slutter kl.   11.00 
Idrettsdag 24. august
Avlyst pga. corona-.situasjonen
2,5 plandager:
17. aug. og 18.aug.
Plantid fra 11-16
19. august
Åpent fra 1. aug.
2 plandager:
17. og 18. august
SFO stengt

SEPTEMBER
19
24. september: St.Mikael-arrangement   1.-10. klasse.
25. september fra   kl. 12-14: Motsprøver St. Mikael
Avlyst pga. Corona-situasjonen

Åpent
OKTOBER
20
Høstferie uke 40
29.oktober OD-dag u-trinnet 

Åpent

NOVEMBER

21
5.11 Lanternefest  1.-4.klasse
Avlyst pga. corona-sitasjonen
Fri fredag 20.11.
21.nov: Julemarked
(Elever, lærere og foreldre har møteplikt)
Usikkert pga. corona-situasjonen


Stengt fredag
20. nov pga. julemarked

DESEMBER

14
10. des: Julearrangement
Usikkert pga. corona-situasjonen
Siste skoledag før jul er
18. desember
Elevene slutterkl. 11.00.

Stengt hele ferien
JANUAR
20
Skolestart 4. januar
kl. 08.30.
 
Elevene slutter kl.   11.00
4. januar:
Plantid fra kl. 11-16.
Åpent f.o.m.
4. januar

FEBRUAR

15
15. februar: Vinteraktivtetsdag
19. februar: Karneval
Alternative arrangementer pga. corona-.situasjonen. Info kommer.
Vinterferie uke 8 (22.-26. feb)

Åpent

MARS


20
Påskeferie uke 13
(29.3. – 5.4.)


Stengt hele påskeferien

APRIL
19
Skolestart 6. april


MAI
18
Fri 13., 17., 24.  mai
17. mai -   obligatorisk oppmøte for elever i 1. – 7. klasse. Avlyst pga. corona
6. mai:   Tinestafetten 6.-10.kl. Avlyst pga. corona
11. og 12.mai:   Cup-dager
18. mai: Idrettsdag   4.-10.kl
Avlyst pga. corona

Stengt alle fridager.

JUNI

14
7. juni : 
Talentshow 5.-7. klasse
Siste skoledag 18. juni
Elevene slutter kl.   11.00
Siste skoledag for 10. klasse er 16. juni

2,5 plandager:
21. og 22.juni
Plantid 11-16 siste skoledag.

Plandag 1 SFO. Stengt   30.juni
Stengt hele juli
SUM
189
4.1.2021: Fellesarrangementene våren 2021 vil bli vurdert forløpende i hht. smittevernreglene. Vi vil sende ut informasjon god tid i forveien.

Michaelsfeiring, St. Martin (1.-4. klasse), julemarked, julekonsert, 17. mai og sommeravslutning er arrangementer som kommer i tillegg til de ordinære skoledagene. Avspasering gis til elever i forkant av hvert arrangement (Totalt to dager pr. skoleår). 
Merknad: Fritidshjemmet er åpent alle dager fra kl. 07.30-08.30 og fra kl. 13.45-17.00 
(På mandager fra kl. 12.45-17.00). Det er åpent på alle hverdager, i høst og vinterferie, og på noen av lærernes planleggingsdager. Det er to plandager på SFO i august, og en i juni, da er SFO stengt. Det er stengt i skolens jule-/påskeferie og i hele juli måned.
Dersom elever søker fri fra skolen i tillegg til fastlagte ferier og fridager kan daglig leder innvilge fri i inntil 2 uker når det er forsvarlig, jfr. opplæringslovens § 2-11.Ved fri utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet han/hun er borte. Behandlingstid søknad er to uker.
Planen er fastsatt med hjemmel i opplæringsloven §2-2.

14.1.2020