Steinerskolen har ambisiøse læringsmål for hver elev. Vi vet at kreativ problemløsning, kritisk tenkning og evnen til å stille nye spørsmål er viktig kompetanse. Vi har fokus på dybdelæring. På Steinerskolen lærer elevene gjennom teori, praktisk arbeid og kunstnerisk tilnærming til fagstoffet. Gjennom varierte arbeidsmetoder motiveres elevene for mer læring.

Skolen ligger i umiddelbar nærhet til Østmarka, noe som gjør det mulig for oss å flytte undervisningen ut i naturen. Vi benytter også skolens uterom til byggeprosjekter, arbeid med våre bikuber og skolehagen som omgir hele skolens område.

Vi har en svært godt kvalifisert lærerstab, og høy lærertetthet som gjør det mulig å se hver enkelt elev og tilpasse skoledagen på best mulig måte. Skoleløpet starter med barnehagepedagogikk i første klasse. Med tilbud om skoleplass fra 1.-10. klasse får elevene en helhetlig og trygg pedagogisk oppfølging gjennom hele grunnskoleløpet.

SØK HER