Skolerute 2021-2022

MÅNED
ANTALL
SKOLE-
DAGER
ELEVENES FERIER, 
FRIDAGER OG 
EKSTRAORDINÆRE
MØTEDAGER
LÆRERNES
PLANLEGGINGS-
DAGER
SFO

AUGUST 

10
Skolestart 18. august
  1. Klasse kl. 09.30
  2. - 10. Klasse kl. 08.30
Elevene slutter kl.   11.00 
2,5 plandager:
16. aug. og 17. aug.
Plantid fra 11-16
18. august
Åpent fra 2. aug.
2 plandager:
16. og 17. august
SFO stengt

SEPTEMBER 

22
Idrettsdag 10. september for 5.-10. klasse

Torsdag 30. september kl. 19.00: 
St.Mikael-arrangement   1.-10. klasse.
Mellom- og ungdomstrinnet slutter kl. 13.00, barnetrinnet slutter til vanlig tid.

Alle elver møter på skolen igjen kl. 18.30. (Møteplikt).Åpent

OKTOBER 

16
1. oktober fra kl 10-13: 
Motsprøver St. Mikael
Elevene slutter
kl. 13.00


Høstferie uke 40
Åpent

NOVEMBER 

22
4. november: OD-dag for ungdomstrinnet 
11. november: Lanternefest  1.-4.klasse
Fri fredag 19. november
20.november: Julemarked
(Elever, lærere og foreldre har møteplikt lørdag)


Stengt fredag 19. nov 
pga. julemarked

DESEMBER 

13
6. des: St. Niklas
13. des. Lucia
13. des: Julearrangement.
(Møteplikt for elever på kvelden). Elevene slutter kl. 13.00
Siste skoledag før jul er 17. desember.
Elevene slutter kl. 11.00.

Stengt hele ferien

JANUAR 

21
Skolestart 3. januar kl. 08.30. 
Elevene slutter kl.   11.00
3. januar:
Plantid fra kl. 11-16.
Åpent f.o.m.
3. januar

FEBRUAR 


15
10. februar UTSATT til 3. marsVinteraktivtetsdag
18. februar: Karneval
Vinterferie uke 8, 21.-25. feb

Åpent

MARS 

23
3. mars:
Vinteraktivitetsdag


Åpent

APRIL 

15
8. april: Månedsfest for 1.-10. klasse
Påskeferie 11.-19. april'
Første skoledag etter påskeferien 19. april


Stengt i skolens påskeferie

MAI 

19
Fri17., 26., og 27.  mai
17. mai -   obligatorisk oppmøte for elever i 1. – 7. klasse.
18. og 19.mai:   Cup-dager
20. mai: Idrettsdag 4.-10.kl

Stengt alle fridager.

JUNI 

12
Fri 6. juni, 2. pinsedag 
7. juni: Talentshow 5.-7. klasse
Siste skoledag 17. juni
Elevene slutter kl.   11.00
Siste skoledag for 10. klasse er 15. juni
2,5 plandager:
20. og 21. juni
Plantid 11-16 siste skoledag.

Plandag 1 SFO. Stengt   30.juni
Stengt hele juli
SUM
188
Michaelsfeiring, St. Martin (1.-4. klasse), julemarked, julekonsert, 17. mai og sommeravslutning er arrangementer som kommer i tillegg til de ordinære skoledagene. Avspasering gis til elever i forkant av hvert arrangement (Totalt to dager pr. skoleår). 

Merknad: Fritidshjemmet er åpent alle dager fra kl. 07.30-08.30 og fra kl. 13.45-17.00 
Det er åpent på alle hverdager, i høst og vinterferie, og på noen av lærernes planleggingsdager. Det er to plandager på SFO i august, og en i juni, da er SFO stengt. Det er stengt i skolens jule-/påskeferie og i hele juli måned.
Dersom elever søker fri fra skolen i tillegg til fastlagte ferier og fridager kan daglig leder innvilge fri i inntil 2 uker når det er forsvarlig, jfr. opplæringslovens § 2-11.Ved fri utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet han/hun er borte. Behandlingstid søknad er to uker.
Planen er fastsatt med hjemmel i opplæringsloven §2-2.

2.9.2021