Skolerute 2021-2022

MÅNED
ANTALL
SKOLE-
DAGER
ELEVENES FERIER, 
FRIDAGER OG 
EKSTRAORDINÆRE
MØTEDAGER
LÆRERNES
PLANLEGGINGS-
DAGER
SFO

AUGUST

10
Skolestart 18. august
  1. Klasse kl. 09.30
  2. - 10. Klasse kl. 08.30
Elevene slutter kl.   11.00 
2,5 plandager:
16. aug. og 17. aug.
Plantid fra 11-16
18. august
Åpent fra 2. aug.
2 plandager:
16. og 17. august
SFO stengt

SEPTEMBER

22
Idrettsdag 10. september for 5.-10. klasse
23. september: St.Mikael-arrangement   1.-10. klasse.
(Møteplikt for elever på kvelden).
24. september fra   kl. 10-13: Motsprøver St. Mikael


Elevene slutter
kl. 13.00 24. september
Åpent

OKTOBER

16
Høstferie uke 40
28.oktober OD-dag for ungdomstrinnet 

Åpent

NOVEMBER

22
4. november: Lanternefest  1.-4.klasse
Fri fredag 19. november
20.november: Julemarked
(Elever, lærere og foreldre har møteplikt lørdag)


Stengt fredag 19. nov 
pga. julemarked

DESEMBER

13
6. des: St. Niklas
13. des. Lucia
13. des: Julearrangement.
(Møteplikt for elever på kvelden). Elevene slutter kl. 13.00
Siste skoledag før jul er 17. desember.
Elevene slutter kl. 11.00.

Stengt hele ferien

JANUAR

21
Skolestart 3. januar kl. 08.30. 
Elevene slutter kl.   11.00
3. januar:
Plantid fra kl. 11-16.
Åpent f.o.m.
3. januar

FEBRUAR


15
10. februar: Vinteraktivtetsdag
11. februar: Karneval
Vinterferie uke 8, 21.-25. feb

Åpent

MARS

23Stengt hele påskeferien

APRIL

15
8. april månedsfest for 1.-10. klasse
Påskeferie 11.-19. april


Stengt i skolens påskeferie

MAI

19
Fri17., 26., og 27.  mai
17. mai -   obligatorisk oppmøte for elever i 1. – 7. klasse.
6. mai:   Tinestafetten 6.-10.kl.
11. og 12.mai:   Cup-dager
18. mai: Idrettsdag   4.-10.kl

Stengt alle fridager.

JUNI

12
Fri 6. juni, 2. pinsedag 
7. juni: Talentshow 5.-7. klasse
Siste skoledag 17. juni
Elevene slutter kl.   11.00
Siste skoledag for 10. klasse er 15. juni

2,5 plandager:
20. og 21.juni
Plantid 11-16 siste skoledag.

Plandag 1 SFO. Stengt   30.juni
Stengt hele juli
SUM
189
Michaelsfeiring, St. Martin (1.-4. klasse), julemarked, julekonsert, 17. mai og sommeravslutning er arrangementer som kommer i tillegg til de ordinære skoledagene. Avspasering gis til elever i forkant av hvert arrangement (Totalt to dager pr. skoleår). 

Merknad: Fritidshjemmet er åpent alle dager fra kl. 07.30-08.30 og fra kl. 13.45-17.00 
Det er åpent på alle hverdager, i høst og vinterferie, og på noen av lærernes planleggingsdager. Det er to plandager på SFO i august, og en i juni, da er SFO stengt. Det er stengt i skolens jule-/påskeferie og i hele juli måned.
Dersom elever søker fri fra skolen i tillegg til fastlagte ferier og fridager kan daglig leder innvilge fri i inntil 2 uker når det er forsvarlig, jfr. opplæringslovens § 2-11.Ved fri utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet han/hun er borte. Behandlingstid søknad er to uker.
Planen er fastsatt med hjemmel i opplæringsloven §2-2.

14.1.2020