Skolerute 2022-2023


MÅNED
ANTALL
SKOLE-
DAGER
ELEVENES FERIER, 
FRIDAGER OG 
EKSTRAORDINÆRE
MØTEDAGER
LÆRERNES
PLANLEGGINGS-
DAGER
SFO

AUGUST 

11
Skolestart 17. august
  1. Klasse kl. 09.30
  2. - 10. Klasse kl. 08.30
Elevene slutter kl.   11.00 
2,5 plandager:
15. aug. og 16. aug.
Plantid fra 11-16
17. august
Åpent fra 2. aug.
2 plandager:
15. og 16. august
SFO stengt

SEPTEMBER 

22
9. september: Idrettsdag
29. september: St.Mikael-arrangement 1.-10. klasse.
30. september fra kl. 12-14: Motsprøver St. Mikael


Åpent

OKTOBER 

16
Høstferie uke 40
Dugnad 15. og 16. okt.
Åpent

NOVEMBER 

22
3. november: OD-dag for ungdomstrinnet 
9. november: Lanternefest 2.-4.klasse
Fri fredag 19. november
10.november: Lanternefest barnehagen og 1. klasse

Fri fredag 18. november
Lørdag 19. november
Julemarked
(Elever, lærere og foreldre har møteplikt lørdag)

Stengt fredag 18. nov 
pga. julemarked

DESEMBER 

14
13. des: Julearrangement
(Møteplikt for elevene)
Siste skoledag før jul er
20. desember
Elevene slutter kl. 11.00.

Stengt hele ferien

JANUAR 

21
Skolestart 4. januar
kl. 08.30. 
Elevene slutter kl.   11.00
3. januar:
Plandag kl. 11-16.
Åpent f.o.m.
3. januar

FEBRUAR 


15
14. februar: Vinteraktivtetsdag
17. februar: Karneval
Vinterferie uke 8, 20.-24. februar.

Åpent

MARS 

23Åpent

APRIL 

14
Påskeferie uke 14 (3.-10.04)
1. skoledag etter ferien 11.4.


Stengt i skolens påskeferie

MAI 

18
Fri 1. , 17. ,18., 19. og 29. mai
17.mai - obligatorisk oppmøte for elever i
1. – 7. klasse.
22.&23.mai: Cup-dager
24.mai: Idrettsdag 4.-10.klasse
Dugnad: 13. og 14. mai

Stengt alle fridager.

JUNI 

12
7. juni: Talentshow 5.-7. klasse
Avslutning og siste skoledag for 10. klasse 20.juni.
Siste skoledag 21. juni
Elevene slutter kl. 11.00
2,5 plandager:
21., 22. og 23. juni

Plantid 11-16 siste skoledag.

 Stengt   30.juni
Stengt hele juli
SUM
188Michaelsfeiring, St. Martin (1.-4. klasse), julemarked, julekonsert, 17. mai og sommeravslutning er arrangementer som kommer i tillegg til de ordinære skoledagene. Avspasering gis til elever i forkant av hvert arrangement (Totalt to dager pr. skoleår). 

Merknad: Fritidshjemmet er åpent alle dager fra kl. 07.30-08.30 og fra kl. 13.45-17.00 
Det er åpent på alle hverdager, i høst og vinterferie, og på noen av lærernes planleggingsdager. Det er to plandager på SFO i august, og en i juni, da er SFO stengt. Det er stengt i skolens jule-/påskeferie og i hele juli måned.
Dersom elever søker fri fra skolen i tillegg til fastlagte ferier og fridager kan daglig leder innvilge fri i inntil 2 uker når det er forsvarlig, jfr. opplæringslovens § 2-11.Ved fri utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet han/hun er borte. Behandlingstid søknad er to uker.
Planen er fastsatt med hjemmel i opplæringsloven §2-2.

2.9.2021