UNGDOMSTRINNET PÅ GULT NIVÅ FRA 8. SEPTEMBER

Ungdomstrinnet er satt på gult nivå i to uker fremover fra 8. september. Mer informasjon kommer fra daglig leder og kommunen. 

Barnetrinnet og mellomtrinnet er fortsatt på grønt nivå
I takt med økende vaksinasjonsdekning i den voksne befolkningen blir det lettet på smitteverntiltak i samfunnet. Dette gjelder også for skoler og barnehager, og ved skolestart kan de fleste skoler og barnehager åpne på grønt nivå i trafikklysmodellen. For skolestarterne vil det si at første skoledag kan gjennomføres nesten som vanlig, innenfor gjeldende antallsbegrensninger og smittevernråd.

Smittevernråd på grønt nivå
Grønt nivå innebærer vanlig organisering av klasser og skolehverdag. Selv om man kan omgås friere på grønt nivå, vil det fremdeles være noen smitteverntiltak som gjelder både for barna og ansatte i skoler og barnehager. Dette er smittevernrådene som gjelder:
  • God hånd- og hostehygiene.
  • Unngå håndhilsing og klemming.
  • Holde seg hjemme ved nyoppståtte symptomer og sykdom, og ha lav terskel for å teste seg.