FRA MANDAG 13. DESENBER: Rødt nivå for 1. - 7. klasse, gult nivå for 8.-10. klasse

Fra mandag 13. desember til fredag 7. januar gjelder følgende:

  • Rødt nivå 1.-7, klasse
  • Gult nivå 8.-10. klasse
Dette innebærer begrensninger på hvilke klasser lærerne kan undervise, reduserte klassestørrelser, foresatte skal ikke inn på skolen, alle møter skal foregå på Teams, strengere regler om avstand og hygiene osv.  Skolens ledelse vil sende ut informasjon til foresatte.

Her er link til Lørenskog kommunes informasjon om corona-situasjonen: https://www.lorenskog.kommune.no/koronavirus/alle-gjeldende-koronatiltak-i-lorenskog/

Her er link til reglene på rødt nivå på barneskolen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva

Og gult nivå på ungdomsskolen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for--ungdomsskole/smitteforebyggende-tiltak/#gult-niva