Lærernes tavleillustrasjoner - Start automatisk bildevisning ved å åpne et bilde