Uteprosjekter og skolehage

På vår skole benytter vi oss av opplevelsesbasert læring. Dette hjelper elevene med å knytte seg til det teoretiske fortellerstoffet og til verden rundt seg. Det å gjøre fagstoffet begripelig er viktig for videre bearbeidelse i det teoretiske inne i klasserommet. Temaene kommer igjen i mange forskjellige fag på ulike klassetrinn. Elevene knytter seg også bedre til verden rundt seg og tar ansvar når de selv er med på å forbedre den og dyrke vekster i skolehagen.

Steinerskolenes læreplan sier: “Utearealet gjøres både vakre og velegnede til rike sanse-
og bevegelseserfaringer. Det skal være mulig å klatre, løpe og gjemme seg bort i en god skolegård. Gjennom sansene får barna kontakt med verden omkring seg med sin egen kropp. Sansene gir bevisstheten dens grunnleggende arbeidsmateriale…….”
(Idé og innhold, Jakob Kvale, Antropos 2004)

Våre elever er med på å gjøre dette mulig gjennom praktisk arbeid. Ved å være med på å forme sitt eget nærmiljø oppstår det også en stolthet og en tilhørighet.
I en verden der barn snart beveger seg mer i en virtuell og egoistisk verden enn i den virkelige, finner vi det viktigere enn noen gang at våre elever får god kjennskap til den virkelige verden og sitt forhold til den. Elevene får erfare hvor tungt det er å trille en full trillebår, får oppleve at mat og hageavfall blir til jord og møter meitemarken ansikt til ansikt. 
Uteprosjektene og skolehage-arbeidet fordyper andre fags mål. Det er her de virkelig opplever hva en kubikk er, bruker vekstangprinsippet og regner ut areal. De samtaler og lærer nye ord og formuleringer. De ser at ting vokser og møter insekter og nærnaturen. De er ute og puster inn resultatet av fotosyntesen og ser hvordan årstidene forandre landskapet. 
Når elevene samarbeider for å lage en fin uteplass opplever de gleden av å jobbe sammen mot et felles mål, ser at det er behov for en og at man utgjør en forskjell. 

Galleri; Uteprosjekter og skolehage