Uteprosjekter og skolehage

På vår skole benytter vi oss av opplevelsesbasert læring. Dette hjelper elevene med å knytte seg til det teoretiske fortellerstoffet og til verden rundt seg. Det å gjøre fagstoffet begripelig er viktig for videre bearbeidelse i det teoretiske inne i klasserommet. Temaene kommer igjen i mange forskjellige fag på ulike klassetrinn. Elevene knytter seg også bedre til verden rundt seg og tar ansvar når de selv er med på å forbedre den og dyrke vekster i skolehagen.

Steinerskolenes læreplan sier: “Utearealet gjøres både vakre og velegnede til rike sanse-
og bevegelseserfaringer. Det skal være mulig å klatre, løpe og gjemme seg bort i en god skolegård. Gjennom sansene får barna kontakt med verden omkring seg med sin egen kropp. Sansene gir bevisstheten dens grunnleggende arbeidsmateriale…….”
(Idé og innhold, Jakob Kvale, Antropos 2004)

Våre elever er med på å gjøre dette mulig gjennom praktisk arbeid. Ved å være med på å forme sitt eget nærmiljø oppstår det også en stolthet og en tilhørighet.
I en verden der barn snart beveger seg mer i en virtuell og egoistisk verden enn i den virkelige, finner vi det viktigere enn noen gang at våre elever får god kjennskap til den virkelige verden og sitt forhold til den. Elevene får erfare hvor tungt det er å trille en full trillebår, får oppleve at mat og hageavfall blir til jord og møter meitemarken ansikt til ansikt.  
Uteprosjektene og skolehage-arbeidet fordyper andre fags mål. Det er her de virkelig opplever hva en kubikk er, bruker vekstangprinsippet og regner ut areal. De samtaler og lærer nye ord og formuleringer. De ser at ting vokser og møter insekter og nærnaturen. De er ute og puster inn resultatet av fotosyntesen og ser hvordan årstidene forandre landskapet.  
Når elevene samarbeider for å lage en fin uteplass opplever de gleden av å jobbe sammen mot et felles mål, ser at det er behov for en og at man utgjør en forskjell. 


RUTINER FØR OG UNDER BYGGEBROSJEKTER KNYTTET TIL UNDERVISNING GJENNOM ÅRET.
I løpet av skoleåret er det flere klasser som har forskjellige byggeprosjekter. For å vurdere elevenes sikkerhet i løpet av periodene skal det utføres risikoanalyser før prosjektet settes i gang, og i løpet av prosjektperioden dersom man finner det nødvendig. Det kan være nødvendig med flere risikoanalyser underveis fordi et prosjekt endrer seg i løpet av byggeperioden. Det betyr at risikoen for uhell og sikkerhet også endres.
En risikoanalyse er en bevisstgjøring for den enkelte lærer for å sikre elevenes skolehverdag under byggeprosjekter. I tillegg må det alltid tenkes gjennom hvordan man skal forholde seg dersom ulykken er ute.
Før et byggeprosjekt settes i gang må lærer/lærere i fellesskap med elevene snakke om sikkerhet. Dette i forhold til forskjellige typer verktøy, område og hjelpemidler som skal brukes. Dette er en del av læringen i løpet av prosjektet. Elevene bør være med på vurderinger i forhold til sikkerhet. Dette er også med på å bevisstgjøre dem. Det er uansett læreren som til enhver tid har ansvaret for elevenes sikkerhet, så det er viktig at prosjekter er nøye gjennomtenk før de starter opp.
Risikoanalysen skal arkiveres med tanke på eventuelle tilsyn og episoder som kan komme opp knyttet til det enkelte prosjekt.

Galleri - Uteprosjekter og skolehage