Årstider og månedsfester

Tradisjonen med å feire årstidsfester og månedsfester går langt tilbake i steinerskolenes historie. De er små høydepunkter i skolens hverdag, og er en del av skolens særpreg. Den største delen av forberedelsen til disse festene foregår i klasserommet hos hver enkelt klasse.
Skoleåret starter med en utendørs morgensamling på plassen der alle de
«gamle» elevene møtes, og de nye lærerne presenteres. Årets 1. klasse får møte sin lærer.

Senere på dagen samles alle igjen for å ønske den nye 2. klassen velkommen. Alle 2. klassingene får tildelt en fadder i 6. klasse, hele skolen synger for dem. Så går 2. klasse inn til sin første skoledag. De andre elevene går hjem. 


St. Mikaelsfesten feires siste torsdag før høstferien. Her deltar alle skolens klasser, og forberedelsene varer i flere dager. Festens innhold varierer noe fra år til år, men vi forsøker å arbeide oss frem til en god tradisjon.

11. november er St. Martins dag, og så nær opp til denne datoen som mulig har de fire yngste klassene lanternefest. Vakre lanterner lages god tid i forveien og sanger øves inn. Selve lanternefesten foregår på kveldstid etter at det har blitt mørkt. De fire minste klassene møtes i salen til felles fortelling, og så går man i mørket til klasserommet der lanternene står ferdig tent. På rekke og rad vandrer små og store ut i kveldsmørket, mens sangen stiger fra det opplyste toget. Turen kan variere, men til slutt samles alle der bålet er tent, og så kommer kanskje St. Martin.

I slutten av november arrangeres julemarkedet. Det er skolens viktigste marked, og foreldreforeningens viktigste inntektskilde. Julemarkedet er en stemningsfull innledning til adventstiden med husflidsprodukter, julegaver, kunstutstilling, steinbod, godteribod (hjemmelaget godteri), snekkerverksted og juleverksted. Det hele finner sted i familievennlige rammer med bl.a. diverse husdyr, grilling ute, ”bondekjøkken”, kafeer, dukketeater og nydelig musikk fra skolens husorkester og elev-underholdning. Alle foreldrene får tildelt oppgaver/vakter, leverer inn varer for salg, godteri til godteboden og kaker og smørbrød til kafeene. Lærerne har egne oppgaver på julemarkedet.

Nå går det fort mot advent. Den første mandagen i advent-tiden, går de fire minste klassene «adventshage» der de tenner lys i en adventspiral. Dette er en stillferdig og høytidelig stund for alle som er med.

Luciadagen feirer vi rundt 13. desember. Det er 3. klasse som danner Luciatoget, og som besøker alle klasserommene og barnehagen denne morgenen. Alle er kledd i hvite kjoler og bærer et lys. De synger og deler ut lussekatter.

I desember er det også tid for juleavslutning for elever, lærere og foreldre. Innholdet i juleavslutningen varierer. Noen år har vi hatt julespill. Julespillene har bestått av Paradisspillet, Kristi fødselsspill og Hyrdespillet. 4. klasse har spilt Paradisspillet, og lærerne har spilt Kristi fødselsspill og Hyrdespillet. Vi pleier å ha en musikalsk juleavslutning sammen med foreldrene.

Februar er karnevalets måned. Ungdomstrinnet, ledet av 9. klasse, arrangerer og er vertskap for et gedigent karneval med underholdning i salen, leker og velfylte matboder. Her er det løssluppen og fargerik moro.

Siste skoledag før påske samles hele skolen i eurytmisalen til en stemningsfull og høytidelig påskemånedsfest. En av lærerne forteller et påskeeventyr, og vi synger sanger som hører påsken til. Skoledagen går ellers som vanlig.

Neste store fest er 17. mai. Foreldrene i 7. klasse utgjør 17.mai-komité. Forøvrig gjør alle sin innsats, barna i toget, og foreldrene som kafé- og lekevakter etterpå.

Så er det bare sommeravslutningene igjen. 10. klasse tar farvel med resten av skolen på dagtid. På kvelden har de en markering med den nærmeste familie og lærere. Innholdet varierer, men det er alltid overrekkelse av vitnemål.
1. til 9. klasse har forskjellige avslutninger.

Å feire årstidsfester og månedsfester har lange tradisjoner i Steinerskolenes historie. Det gir skolen en god rytme og opplevelse av små høydepunkter i skolehverdagen.