Rutiner ved elevers fravær

Vi har følgende rutine for melding av fravær fra skolen:
Ved fravær skal foresatte gi beskjed til klasselærer innen klokken 08.30 pr. SMS.
Læreren kontakter hjemmet så snart som mulig dersom eleven ikke har kommet til skolen innen klokken 09.00.

Detaljert informasjon om rutiner ved elevers fravær finner du her.