Elevene

Skolen har  én klasse i hvert trinn fra 1. til 10. klasse. Drøyt halvparten av elevene bor i Lørenskog kommune. Mange er bosatt i Oslo, mens de øvrige elevene bor i ni andre kommuner på Romerike.

Ved skolestart i august 2021 har vi 163 elever.  
1. klasse18 elever
2. klasse15 elever
3. klasse11elever
4. klasse21 elever
5. klasse8 elever
6. klasse12 elever
7. klasse21 elever
8. klasse23 elever
9. klasse13 elever
10. klasse21 elever