Elevene

Skolen har  én klasse i hvert trinn fra 1. til 10. klasse. Drøyt halvparten av elevene bor i Lørenskog kommune. Mange er bosatt i Oslo, mens de øvrige elevene bor i ni andre kommuner på Romerike.

Ved skolestart i august 2018 har vi 171 elever.  
1. klasse21 elever
2. klasse6 elever
3. klasse14 elever
4. klasse19 elever
5. klasse16 elever
6. klasse17 elever
7. klasse16 elever
8. klasse23 elever
9. klasse18 elever
10. klasse21 elever