Elevene

Skolen har  én klasse i hvert trinn fra 1. til 10. klasse. Drøyt halvparten av elevene bor i Lørenskog kommune. Mange er bosatt i Oslo, mens de øvrige elevene bor i ni andre kommuner på Romerike.

Ved skolestart i august 2019 har vi 168 elever.  
1. klasse10 elever
2. klasse21 elever
3. klasse6 elever
4. klasse13 elever
5. klasse16 elever
6. klasse21 elever
7. klasse17 elever
8. klasse23 elever
9. klasse23 elever
10. klasse18 elever