Skolefritidsordningen

Fritidshjemmet

Mobil-tlf. 90 18 30 50

Åpningstidene er:
Morgen                kl. 07.30 – 08.30
Ettermiddag         kl. 13.45 – 17.00
Mandag                kl. 12.45 – 17.00


Helårsplass: Kr. 2.950,- pr. mnd. i 11 mnd.
Halv plass (3 dager pr. uke): kr. 2.100,- pr. mnd. i 11 mnd.

Søknadsskjma for SFO

For nye barn til kommende skoleår er søknadsfristen 31. mai.
Avtalen fornyes automatisk hvert år dersom ingen av partene sier den opp innen 1. juni i inneværende skoleår.
Barnet blir automatisk meldt ut etter 4. klasse.
Oppsigelse eller endring av innvilget plass skal skje skriftlig til skolens kontor med 1 måneds varsel fra den 1. i påfølgende måned.
 
Barna skal være hentet til kl. 17.00. Utover det blir man belastet med kr 100.- pr. halvtime.
 
Fritidshjemmet er åpent på alle hverdager, i skoleferier og på planleggings- dager. Det er stengt i skolens juleferie, påskeferie og i hele juli måned.