Skolefritidsordningen

Fritidshjemmet

Mobil-tlf. 90 18 30 50

Åpningstidene er:
Morgen                kl. 07.30 – 08.30
Ettermiddag         kl. 13.45 – 17.00 

Velkommen til SFO!

Vi holder til i 1. etasje i Administrasjonsbygget, og er mye ute i skolegården.

Beskjed og kommunikasjon: Om barnet ikke kan komme eller skal hentes av noen andre, er det veldig viktig å sende en beskjed til SFO telefonen. Vi unngår å få muntlige avtaler om tidsplan og henting - vi er flere som jobber på SFO og derfor trenger vi sentralisert informasjon for å få oversikt om barna. Barn som er forkjølet må holdes hjemme.
Barna skal være hentet til kl. 17.00. Utover det blir man belastet med kr 100.- pr. halvtime.
 
Fritidshjemmet er åpent på alle hverdager, i skoleferier og på planleggings- dager. Det er stengt i skolens juleferie, påskeferie og i hele juli måned. Det serveres et måltid om ettermiddagen. Vi har en variert meny som legges ut på nettsiden hver uke.

Priser:

Hel plass (5 dager pr. uke):   Kr. 2.950,- pr. mnd. i 11 mnd.
Halv plass (3 dager pr. uke): kr. 2.100,- pr. mnd. i 11 mnd.
Kun ettermiddag, hver dag:  kr. 2.650,- pr. mnd. i 11 mnd.  inkl mat
(Kl. 13.45-16.00)


Nye priser fra 1.8.2022:
Hel plass (5 dager pr. uke):   Kr. 3.150,- pr. mnd. i 11 mnd.
Halv plass (3 dager pr. uke): kr. 2.250,- pr. mnd. i 11 mnd.
Kun ettermiddag, hver dag:  kr. 2.800,- pr. mnd. i 11 mnd.  inkl mat
(Kl. 13.45-16.00)

Søknadsskjema for SFO

For nye barn til kommende skoleår er søknadsfristen 31. mai.
Avtalen fornyes automatisk hvert år dersom ingen av partene sier den opp innen 1. juni i inneværende skoleår.
Barnet blir automatisk meldt ut etter 4. klasse.
Oppsigelse eller endring av innvilget plass skal skje skriftlig til skolens kontor med 1 måneds varsel fra den 1. i påfølgende måned.