Mål

Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade og lyte. I samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet, arbeides det for å identifisere og løse de helsemessige problemer som er knyttet spesielt til skoleelevens situasjon.


Program

1. klasse: Alle førsteklassingene vil bli tilbudt time hos skolelege og helsesøster sammen med foresatte. Vi har få legetimer. Derfor er det viktig at dere møter til tildelt time, eller gi raskt beskjed om timen ikke passer.

2. klasse: Vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). Klasseundervisning (overgrep).

3. klasse: Kontroll av høyde og vekt.

4. klasse: Klassesamtale og film om vold i nære relasjoner.

5 .klasse: Klasseundervisning om «psykologisk førstehjelp»

6 .klasse: MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma). Pubertetsundervisning.

7. klasse: HPV-vaksine (humant papilloma virus).

8.klasse: Klasseundervisning om psykisk helse.
Et egenmeldingsskjema fylles ut av eleven i samarbeid med foresatte angående elevens helsetilstand. Kontroll av vekt og høydemåling. Oppfølging etter fastsatte kriterier.
Individuell oppfølging av elever etter ønske og behov.

9. klasse:
Undervisning i samarbeid med trinnets lærere. Tema er samliv og seksualitet.
Individuell oppfølging av elever etter ønske og behov.

10. klasse:
Vaksinering: Difteri, kikhoste, stivkrampe, polio (en vaksine)
Undervisning med tema samliv og seksualitet.
Individuell oppfølging av elever.

For mer informasjon om vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom, se
www.fhi.no.

Helsesøster har samtaler med elever etter ønske og behov. Helsetjenesten kan dessuten formidle tilbud om samtaler med psykolog ved FPH på Lørenskog hus. Se mer på www.lorenskog.kommune.no/tjenester/helse/psykisk-helse

Samarbeid med skolen og foreldrene er vesentlig for at skolehelsetjenesten skal kunne gjøre en god jobb. Det er viktig at foreldrene tar kontakt med helsetjenesten hvis det oppstår problemer. Hvis vi ikke kan hjelpe dere, vil vi kunne henvise dere til de rette instanser i hjelpeapparatet. 

Vår helsesykepleier

Velkommen til helsesykepleier Line!

Line Kvernmo er hos oss tre dager i uken:

Mandag: 08.30 - 12.00
Onsdag: Hele dagen
Torsdag:  Hele dagen

Line har kontor i 1. etasje i Admin-bygget, innerst til høyre. Du kan komme uten timeavtale. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Telefon: 948 77 746
Epost: linkve@lorenskog.kommune.no


Skolelege: Ane Huse Knudsen og Yngvild Bentdal, Lørenskog kommune

Informasjon om HPV-vaksine

Oppdatert informasjon om vaksinasjonsprogrammet kommer.