Mål

Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade og lyte. I samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet, arbeides det for å identifisere og løse de helsemessige problemer som er knyttet spesielt til skoleelevens situasjon.


Program

1. klasse: Alle førsteklassingene vil bli tilbudt time hos skolelege og helsesøster sammen med foresatte. Vi har få legetimer. Derfor er det viktig at dere møter til tildelt time, eller gi raskt beskjed om timen ikke passer.

2. klasse: Vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). Klasseundervisning (overgrep).

3. klasse: Kontroll av høyde og vekt.

4. klasse: Klassesamtale og film om vold i nære relasjoner.

5 .klasse: Klasseundervisning om «psykologisk førstehjelp»

6 .klasse: MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma). Pubertetsundervisning.

7. klasse: HPV-vaksine (humant papilloma virus).

8.klasse: Klasseundervisning om psykisk helse.
Et egenmeldingsskjema fylles ut av eleven i samarbeid med foresatte angående elevens helsetilstand. Kontroll av vekt og høydemåling. Oppfølging etter fastsatte kriterier.
Individuell oppfølging av elever etter ønske og behov.

9. klasse:
Undervisning i samarbeid med trinnets lærere. Tema er samliv og seksualitet.
Individuell oppfølging av elever etter ønske og behov.

10. klasse:
Vaksinering: Difteri, kikhoste, stivkrampe, polio (en vaksine)
Undervisning med tema samliv og seksualitet.
Individuell oppfølging av elever.

For mer informasjon om vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom, se
www.fhi.no.

Helsesøster har samtaler med elever etter ønske og behov. Helsetjenesten kan dessuten formidle tilbud om samtaler med psykolog ved FPH på Lørenskog hus. Se mer på www.lorenskog.kommune.no/tjenester/helse/psykisk-helse

Samarbeid med skolen og foreldrene er vesentlig for at skolehelsetjenesten skal kunne gjøre en god jobb. Det er viktig at foreldrene tar kontakt med helsetjenesten hvis det oppstår problemer. Hvis vi ikke kan hjelpe dere, vil vi kunne henvise dere til de rette instanser i hjelpeapparatet.
Vår helsesykepleier

Velkommen til helsesykepleier Malin!

Malin Drotninghaug er hos oss to dager i uken:

Mandag og onsdag

Helsesykepleieren har kontor i 1. etasje i Admin-bygget, innerst til høyre. Du kan komme uten timeavtale. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Telefon: 916 98 601
Epost: maldro@lorenskog.kommune.no

Informasjon om HPV-vaksine

Oppdatert informasjon om vaksinasjonsprogrammet kommer.Skolehelsetjenesten ved Steinerskolen - og helsestasjon for ungdom i Lørenskog

Informasjon om drift og tilbud under pandemien

Skolehelsetjenesten er fysisk til stede på skolene og har et tilnærmet normalt tjenestetilbud. Kontakt helsesykepleier ved behov for samtale eller oppfølging. Helsesykepleier kan kontaktes via Teams, tlf. eller mail.  

Helsestasjon for ungdom / HFU er et gratis tilbud for ungdom fra 13 år og holder til i 7. etg. på Lørenskog hus. HFU har for tiden ikke dropp-in, men timer til mandager mellom kl.16.00 og19.30 kan bestilles per tlf. eller mail. Helsestasjon for ungdom tilbyr samtaler rundt fysisk, psykisk og seksuell helse samt oppfølging ved rusproblematikk.
Henvendelser på sms eller e-post skal ikke inneholde helseopplysninger som defineres som personsensitive opplysninger.  

Kontaktinformasjon: 
Steinerskolen
Malin Drotninghaug, tlf. 916 98 601

HFU:
HFU-tlf: 99477963 / helung@lorenskog.kommune.no