Julemarkedskomiteen

Julemarkedskomiteen består av minst to representanter fra hver klasse og barnehagen, samt en lærerrepresentant. De har møter ca annenhver uke fra midten av september og frem til markedet. Medlemmene får ansvar for hver sin bod i forbindelse med markedet, disse rigges torsdag/fredag før markedet. I tillegg trengs det representanter til rigging av utemarkedet, sammen med foreldrene i 3. klasse. Søndag etter julemarkedet møter komiteen og utegruppa for å hjelpe til med den siste oppryddingen så skolen og barnehagen er klar til bruk igjen mandag morgen.Jo flere som hjelper til, jo raskere går det, så vi ønsker også støttemedlemmer som ikke trenger å delta på møtene i forkant, men som ønsker å delta ekstra i forbindelse med julemarkeds-helga med rigging og pynting, prising av varer og opprydding.

Ønsker du å være med i julemarkedskomiteen i år, enten som medlem eller støttemedlem - ta kontakt på julemarked.lorenskog@steinerskolen.no ☺!
Første møte i julemarkedskomiteen er siste mandag før høstferien kl 18.00.