Tillatelse for bruk av foto på skolens nettsider

BRUK AV BILDER PÅ SOSIALE MEDIER

Når man skal publisere eller dele bilder eller film som viser personer, må man forholde seg til personopplysningsloven. Det er ikke lov å dele bilder av andre, hverken voksne eller barn, uten samtykke. For barn under 15 år er det foreldrene som må gi samtykke, men barna skal bli hørt dersom de ikke ønsker å få bildet sitt publisert på nettet.
Når elevene begynner på vår skole får foresatte en samtykke-erklæring der de svarer ja eller nei til bildebruk. Erklæringen legges i elevmappen, og vi krysser av for ja/nei til bildebruk i elevregisteret. Man kan når som helst trekke samtykket tilbake.

Noen foreldre ved skolen har opprettet egne Facebook-grupper for klassene. Også her må man ha samtykke for å kunne publisere bilder, selv om det er en lukket gruppe.

Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog eller hendelser som har allmenn interesse.
Dere finner nyttig informasjon på Datatilsynets nettside:
 https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-barn/

Datatilsynet har laget en brosjyre, «I beste mening». Brosjyren kan lastes ned her