Diverse info til foreldre og foresatte

Vi håper dere finner nyttig informasjon på denne siden. Har dere spørsmål eller kommentarer kan dere kontakte kontoret på tlf. 67 91 40 00.

Skoledagen
Alle klassene begynner kl. 8.30 hver dag, men det er ulik lengde på skoledagene. Det er individuelle timeplaner for hver klasse, disse gis ut ved skolestart hvert skoleår.

Ringetider:
Skoleåret 2019/2020 har følgende ringetider:
Hovedfagkl. 08.30 – 10.15
Friminuttkl. 10.15   – 10.30
1.   Fagtimekl. 10.30 – 11.15
Kantine   for ungdomstrinnetkl. 11.15   – 11.45
2.   Fagtimekl. 12.00 – 12.45
3. Fagtimekl. 13.00   – 13.45
4. Fagtimekl. 13.45   – 14.30
5. Fagtimekl. 14.35   – 15.20


Utstyr
Elevene får alt nødvendig læremateriell som silkebøker og skrive/kladdebøker og gråblyanter. Ved skolestart i første klasse får elevene skrin med voks-stifter og blokker som brukes til tegning. Nye voks-stifter og blokker, fyllepenner samt Lyra fargeblyanter kan kjøpes på skolens kontor mandager og tirsdager mellom kl. 12.30 og 14.00. Betales kontant eller med VIPS.
Ellers trenger elevene enkelt turutstyr for aktiviteter i skog og mark, samt ski og skøyter for utesport om vinteren.


Elevpermisjoner – Søknadsprosedyre
Ved søknad om permisjon i inntil 3 dager sender foreldre/foresatte skriftlig søknad til klasselærer. Behandling av permisjonssøknader kan ta opptil to uker.
Ved søknad om permisjon utover 3 dager sendes skriftlig søknad til daglig leder med kopi til klasselærer – senest 3 uker før første fraværsdag. Vi henviser i den forbindelse til Privatskolelovens §3–13 hvor det blant annet fremgår: «Når det er forsvarlig, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker».
Skolen har ikke anledning til å innvilge permisjon utover ovennevnte to uker.
Skolen innvilger ikke permisjon til ferieturer.

Henstilling om tiltak etter Opplæringslovens kapittel 9a 
Dette kapittelet i Opplæringsloven presiserer at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan man klage til skolen. Informasjon om elevenes skolemiljø finnes i Utdanningsdirktoratets brosjyre: http://www.elevombudet.no/uploads/Elevenes_skolemiljo.pdf

Utleie av lokaler
Skolen leier ikke ut lokaler til private arrangementer. Vi kan imidlertid låne ut klasserom til formål som kommer elevene til gode, f. eks. klassefester. Forespørsel om å få benytte klasserom sendes til kontoret på lorenskog@steinerskolen.no

Nøkler
Dersom man har behov for å låne nøkler til skolen, må man henvende seg til kontoret og kvittere for ut- og innlevering. Spør klasselærer hvilke nøkler som trengs til rommet du skal låne.

Musikkundervisning
Lørenskog private kulturskole holder til på skolen og tilbyr teatergrupper til barn og unge samt individuell undervisning i sang, piano, cello, og gitar. Skolen ledes av Bartosz Filip Sosnowski, Telefon: 41447368. post@lorenskogkultur.no