FAU og representanter skoleåret 2021-2022

Oversikt over klassekontakter for skoleåret 2021-2022

Klasse
KlassekontaktVara
1Norin MalikLana Nicolaisen
2Marianne Austad3Marius Johansen


4Heidi Røberg-Larsen

Ingvild Eriksen Stehl

5Krishnagana Nagarasa6Eline Berg7Jarl Andrè Hübenthal

Kristine Faksvaag-Ruud

8Ronny Anderson


9Therese Lutnæs


10Irene Borge

 


Leder
Are Henning Pedersen


NestlederKasserer

Rune Sandvik RabbenKlasseromsvask

Klasseromsvask er foreldrene sitt ansvar, og klassekontakten sitt ansvar å organisere. vasken går på rundgang blant foreldrene i klassen og er ikke valgfritt.

Det skal vaskes to ganger i året.

 1. En gang i løpet av januar
 2. Første uken etter siste skoledag før sommeren.

Hovedregelen er: alt som kan vaskes skal vaskes

Her har du en detaljert liste over det som skal gjøres

Møtereferat fra FAU-møte 10.10.19

Møtereferat fra FAU møte

Sted:
RSIL –   Malesalen
Dato:
10/10 2019
Klokkeslett:
18:00 – 20:00
Deltakere:
Daglig leder Rannveig
FAU leder/nestleder: Are, Olaf
FAU kasserer: Rune hjemme med syke barn
 1. klasse:   Camilla Paulsen 
 2. klasse:   Atle Romstad, Monika Robert
 3. klasse:   Vegard Gjerdrum
 4. klasse:   Marit Fagerheim Wiik
 5. klasse:   Trude Margrethe Kvarsvik
 6. klasse:   Ronny Anderson
 7. klasse:   ikke tilstede
 8. klasse:   Line Sørlie
 9. klasse:   Anja Holth
 10. klasse:   Ikke tilstede

Punkter på sakslisten

1. Klassekontakter 2019/2020.
Alle klassetrinn har nå fått på plass klassekontakter. Møteplan for FAU 2019/2020 blir satt i løpet av oktober og sendt til klassekontaktene, så de kan holde av datoer.

2. Nytt fra skolen.

Jubileum har tatt mye tid og jobb på starten av skoleåret. Vellykket og kjempefint arrangement.
Veldig bra utstilling på Lørenskog hus. Godt besøkt og gode tilbakemeldinger.
17 lærere deltok på lærerstevne fredag og lørdag med konsert i konserthuset på lørdag.
https://www.steinerskole.no/2019/10/takk/
Lærerne tester for tiden ut ny lærerplan.
Oppussingsprosjekt av ungdomsbygg er ferdig.  Bygget er totalrenovert utvendig og har fått nytt takbelegg, nye vinduer og dører og vedlikeholdsfri veggpanel.
Bygget har fått varmekabel i takrenner så det ikke pakkes med is om vinteren.
Parkering har fungert godt i starten av skoleåret I forhold til arbeidet og naboer. Fortsatt noen utfordringer, men en stor bedring siden før sommeren. Fortsett den gode trenden utover vinteren. Det skal inviteres til ett samarbeidsmøte med vel-lagene/ borettslag rundt skolen.

3. Kort om økonomi.

Det er per dags dato 241 333 kr på FAU konto. Alle utlegg og penger innvilget til skolen er utbetalt.

4. 17. mai

7 klasse må så tidlig som mulig få en komite på plass. Jeg tar kontakt med klassekontakt og får avklart om de har begynt å jobbe med 17. mai. Økonomiansvarlig må på plass. En person må være ansvarlig for utbetalinger og inntekter. Regnskap må leveres til Rune så tidlig som mulig etter at arrangementet er over.
Line som var leder for 17. mai komiteen 2019 har laget en ny digital bruksanvisning. Denne kan benyttes og deles med fremtidige 7 klasser.

5. Julemarkedet 

Julemarkedskomiteen har de fleste ansvarlige på plass.
Trenger en ansvarlig for grillen og for bålplass og noen flere medhjelpere.
Vegard klassekontakt 3. klasse tar ansvar for bålplassen.
Utlegg for varer? Bør ikke være personavhengig. De fleste utlegg blir dekket opp med faktura, men ett par av utgiftene må legges ut av salgsansvarlig.
For å motivere til mer loddsalg skal julemarkedskomiteen premiere beste klasse for loddsalg.
Inntekt på loddsalg ble 60 000 i fjor. Mulig å oppnå 175 000 ved at alle selger ut bøkene sine.
Kan man arrangere fellesturer med loddsalg i klassene?

6. Sykler ved skolen

I forbindelse med sykkellappen som foregår over 2 uker hadde 5 Klasse hærverk på sykler som sto parkert på skolen over helgen.
Neste år avtaler 5 klasse med de ansatte/ vaktmester å få låse syklene inn i fyrrom den helgen de skal ha syklene på skolen.

7. Informer klassene om foreldremøte 6. november.

Marja Ros Persson kommer og holder foredrag om progresjonen ved skolegangen på steinerskolen.
Skolen spør om FAU vil dele på kostnaden og sponse med 2000 kr til foredraget. Forslag godkjent.

8. Julekonsert

Kan klassekontaktene spørre klassene om tilbakemeldinger om julekonserten. Hvordan er responsen etter fjorårets arrangement som var på skolens uteområde?
Siden det ble en omfattende 100- års feiring vil det i år ikke bli noen julekonsert. Tidligere har vi vært i Skårer kirke, men grunnet plassmangel ble det i fjor besluttet å ha konserten i skolegården. Planlegging av julekonsert i 2020 er allerede i gang.
Hvordan opplevde du fjorårets julekonsert?
Hvordan opplevde ditt barn fjorårets julekonsert?
Tanker rundt gjennomføring i kirke kontra skolegård.
Har vi foreldre som spiller instrument og som vil være med i skolens korps? 

9. Foreldrehåndboka

Foreldrehåndboka er revidert og kan lastes ned her:
https://www.foreldrene.no/downloads/

10. Lekser

Det er kommet spørsmål fra noen klasser hva som er praksis i skolen/ klassene med lekser?
Rannveig tar dette med kollegiet og kommer tilbake med forventningsavklaring i neste FAU møte.

11. SFO

Kan det ordnes med en mer fleksibel løsning på halv plass SFO? Kan man velge bare morgen eller bare ettermiddag for eksempel.
1-4 klassekontakter kartlegger behovet i sine klasser med de som har halv plass før vi tar det videre.
Informasjon fra FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, sendte i fjor ut en presentasjon skolene kan bruke i forbindelse med kursing av foreldrerepresentanter.
Det er lagt inn et ekstra lysark med informasjon om at det fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø (9A). Det er viktig at foreldrene kjenner til dette.
FUG håper at denne presentasjonen kan være et godt hjelpemiddel i det viktige samarbeidet mellom hjem og skole.
Presentasjonen er laget som en ”mal”, den kan enkelt tilpasses egen skole.
 
PowerPoint presentasjon

Informasjon fra Sff og tilbud om konferanse

Foreldreforbundet vil dette skoleåret fokusere spesielt på positivt engasjement blant foreldre.
Har du eksempler på godt foreldrearbeid eller spørsmål om hva Sff kan bidra med vil de gjerne høre fra fra oss.
Vedlagt ligger en brosjyre med program for tre konferanser i høst -  om de minste barnas behov og dagens omsorgsløsninger for ett- og toåringer -  med informasjon om påmelding til konferansene.
Den første konferansen finner sted 29. september på Diakonhjemmets høgskole. Denne dagen er viet den amerikanske hjerneforskeren og psykologen Allan Schore, som kommer til Norge. Steinerhøyskolen har takket ja til å delta med sine studenter, og Sff tror også steinerskoleforeldre, steinerskolelærere og steinerbarnehagelærere vil ha glede av å delta.

Barnets beste program

FAU møte torsdag 1.juni. kl. 17:30 i malesalen

Referat fra møtet kan du laste ned her
 

Høringsforslag: Rutine for konflikthåndtering ved RSIL

Last ned høringsforslag til rutiner for konflikthåndtering ved RSIL 


Dersom du har innspill eller ønsker å komme med en tilbakemelding, gi beskjed til FAU leder per epost: larsare.gudmundsen@gmail.com
Eller du kan melde fra via din klassekontakt.

FAU møte torsdag 16. mars

Referat fra møtet kan du laste ned her

Innkalling til Årsmøte Foreldreforeningen ved RSIL - 20. april

Innkalling til Årsmøte Foreldreforeningen ved RSIL - 20. april Eurytmisalen kl. 19:00.
Årsmøtet er foreldreforeningens øverste myndighet. Det skal foretas valg av kandidater til FAU styre og skolens styre. Det er derfor viktig at alle foreldre møter opp.
Det er mulig å sende inn forslag til saker som skal behandles på årsmøte. Disse må sendes inn to uker i forkant.
 
Foreløpig agenda (ikke fastsatt):

 • Valg av møteleder/referent
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Vedtekter og retningslinjer
 • Hilde Lengali - Foreldreforbundet. Som skal snakke om foreldrenes rolle og konflikter. 
 • Kort om rikets tilstand ved skolen (Daglig leder / Styreleder)
 • Status og informasjon om arbeidet som er gjort mht. forebyggende konfliktarbeid ved skolen og nye rutiner. Mulighet for tilbakemeldinger. 
 • Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2016.
 • Valg av nytt FAU styre og styremedlem i stiftelsen. 
 • Annet. (info vårdugnad, markedsføringskomite) 

FAU ved Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Alle skolens foreldre/foresatte er medlemmer av Foreldreforeningen som igjen velger et arbeidsutvalg for kommunikasjon med skolen. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av en representant og en vara­representant fra hver klasse. I FAU sitter også to lærere valgt av kollegiet, en foreldrerepresentant for det sentrale Steinerskolenes foreldreforbund og en foreldre­representant for skolestiftelsens styre. FAUs formål er blant annet å fremme et godt og tillitsfullt samarbeid mellom foreldrene og skolens ansatte, formidle gjensidig informasjon mellom skole og hjem, skape en fruktbar kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet, samt støtte skolen økonomisk.


Søknad om tildeling av midler

Ifølge Instruks for tildeling av Foreldreforeningens midler kan det søkes om økonomisk støtte til:
– Pedagogisk materiell og hjelpemidler
– Kulturformål
– Vedlikehold, herunder uteareal
– Kurs for lærerne
– Søknader fra elever (det er ikke mulig å søke midler til klassetur)
– Andre gode formål
 

Årsmøte 2016

Årsmøte ble avholdt i Eurytmisalen 11. april 2016, kl. 1800.
Signert protokoll fra årsmøte i FF
Signert årsberetning
Signert balanse pr. 31.12.2015
Resultatregnskap 2015
 
FAU styre består frem til neste årsmøte av:
Leder: Lars-Are Gudmundsen
Nestleder: Stina Smedsrud
Kasserer: Rita Kvæl
FAU har jevnlige møter ved behov ca 4-5 ganger i året.