Lærerstaben

Vi har en svært godt kvalifisert lærerstab bestående av rundt 35 pedagoger og spesialpedagoger. Høy lærertetthet som gjør det mulig å se hver enkelt elev og tilpasse skoledagen på best mulig måte. 

Skoleløpet starter med barnehagepedagogikk i første klasse. Med tilbud om skoleplass fra 1.-10. klasse får elevene en helhetlig og trygg pedagogisk oppfølging gjennom hele grunnskoleløpet.