Lærerstaben

Vi har ca. 35 ansatte som styrer skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer og Foreldrene arbeidsutvalg (FAU). Mange av lærerne har lang fartstid på skolen vår.