Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Vår skole får tilbud fra Den kulturelle skolesekken i Akershus. De fleste arrangementene foregår i Lørenskog og omegn.

Informasjon om Den kulturelle skolesekken nasjonalt og Den kulturelle skolesekken Akershus finner dere her:

DKS Akershus: http://w289128-www.fnweb.no/om-oss/mer-om-ordningen/

DKS: http://www.denkulturelleskolesekken.no/om-skolesekken