God sommer!

Kjære elever og foresatte!

Dette skoleåret har det skjedd mye uforventet på kort tid. Jeg vil takke elever og foresatte for et godt skoleår. Dette skoleåret er nå forbi, og sommerferien står for døren. Varme og sol skal snart nytes i fulle drag av elever og lærere. 
Vi som jobber på RSIL har høye forventinger til elevene våre. Det jobbes hardt hver eneste dag, for at hver enkelt elev skal få mest mulig ut av sitt potensial.

Spesielt mye fokus kommer vi til å ha på de nye førsteklassingene som begynner hos oss til høsten. Å få en god start er viktig for resten av skoleløpet og vi har derfor forberedt oss godt på å ta imot dem. Vi har allerede fått møte flesteparten av dem på førskoledag, og vi gleder oss veldig til å se dem igjen som elever etter sommerferien.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke for meg som konstituert daglig leder. Det har vært en spennende og svært lærerik erfaring. Å lede en skole i koronapandemi har vært utfordrende, men likevel kan vi ta med oss nyttig kunnskap og innsikt denne tiden har gitt oss og som er unik for vår generasjon. Når dette er over kan vi ikke bare gå tilbake til status quo, og haste gjennom tapte læringsmål. Det må settes av tid til å virkelig evaluere det vi nå har vært gjennom, slik at vi kan nyttiggjøre oss ny kunnskap som kan forbedre skolehverdagen for alle elever i årene som kommer.
Takk til FAU for godt samarbeid med foresatte dette skoleåret. FAU gjør en veldig god og viktig jobb for skolen og alle elevene våre.
Jeg ønsker alle foresatte og elever en riktig god sommer. Jeg vil også takke alle på tiende trinn for følget, og ønsker dem alle lykke til videre.

Alt godt!

Med vennlig hilsen
konstituert daglig leder Barane Amin Kesmaei

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo. Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 170 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som styrer skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. 

Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.

Foto: Kari Hareide Lønstad
Dronebilder: Tom Petter Hansen

rsil