Kvalitetsplaner

Nye kvalitetsplaner for skole og skolefritidsordning for perioden 2018 – 2021 skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskoleelevene.

Evaluering av egne planer

Rutine 1: Årsvurdering 2. - 9. klasse

Rutine 2: Kartlegging

Rutine 3: Konferansetimer

Rutine 4: Foreldremøter

Rutine 5Pedagogiske begrunnelser for å dra på klasseturer

Kvalitetsplan for kartlegging

Rutine 6: Kvalitetsplan for svømmeundervisning