Kvalitetsplaner

Nye kvalitetsplaner for skole og skolefritidsordning for perioden 2018 – 2021 skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskoleelevene.

Rutine 1: Årsvurdering 2. - 9. klasse

Rutine 2: Kartlegging

Rutine 3: Konferansetimer

Rutine 4: Foreldremøter

Rutine 5: Pedagogiske begrunnelser for å dra på klasseturer

Rutine 6: Kvalitetsplan for svømmeundervisning

Rutine 7: Kvalitetsplan for kartlegging

Rutine 8: Evaluering av egne planer


Rutine 9:  
Hjemmearbeid/ lekser

Rutine 10: Karakterfri skole