Lokal læreplan

Steinerskolen i Lørenskogs lokale læreplaner for de fleste klasetrinn finner du her. Lokal læreplaner for 1. klasse, 5. klasse og ungdomstrinnet vil bli lagt ut til høsten.

Lokal læreplan for 2. klasse

Lokal læreplan for 3. klasse

Lokal læreplan for 4. klasse

Lokal læreplan for 5. klasse

Lokal læreplan for 6. klasse

Lokal læreplan for 7. klasse

Lokal læreplan for 8. klasse

Lokal læreplan for 9. klasse

Lokal læreplan for 10. klasse