Vedtekter

Skolens vedtekter, vedtatt 12. desember 2019 finner du her.