SKOLEN ÅPNER FOR ELEVER I 5. - 10. TRINN TIRSDAG 12. MAI

I går fikk vi gode nyheter om at vi kan åpne hele skolen igjen. Det blir stor gjensynsglede, og vi planlegger nå en god og trygg oppstart for elever og lærere.

For 5.-7. klasse åpner vi skolen opp tirsdag 12.mai kl. 08.30. 
Skoledagen avsluttes kl. 12.45 for hele mellomtrinnet.

For 8.-10.klasse åpner vi skolen opp tirsdag 12.mai kl. 08.30. 
8.klasse avslutter skoledagen kl. 13.45
9.klasse avslutter skoledagen kl. 13.00
10.klasse avslutter skoledagen kl. 14.30

Disse slutt-tidene gjelder for uke 20 og 21.

For 1.-4.klasse er det vanlig skoledag fra mandag 11. mai. SFO er åpent fra 13.45-17.00.
Husk at SFO er fortsatt ute i friluft og mat og drikke må tas med. 
VELKOMMEN TILBAKE!

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo. Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 170 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som styrer skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. 

Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.

Foto: Kari Hareide Lønstad
Dronebilder: Tom Petter Hansen

rsil