SKOLEN ER STENGT PGA. KORONAVIRUSET

Det har nå gått nesten to uker siden regjeringen kom med tiltakene om å stenge blant annet alle landets barnehager og skoler.

Regjeringen har bestemt at norske skoler og barnehager stenges til over påske, og alle tiltakene videreføres til og med 13. april. Perioden kan forlenges.
Klasselærere vil fortsette å sende ukebrev på e-post og tilrettelegge hjemmeoppgaver og gi viktig informasjon. Våre lærere vil fortsette å være tilgjengelig på e-post og telefon.

Skolens administrasjon er bemannet alle hverdager. Vi vil sende dere mer informasjon om eventuell skolestart etter påskeferien.
Påskeferien er fra 6. april til 13. april.

Retningslinjer for hjemmeskolearbeid og digital kommunikasjon
Utdanningsdirektoratet har laget retningslinjer for hjemmeskolearbeidet. For mer info se link:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo. Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 170 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som styrer skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. 

Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.

Foto: Kari Hareide Lønstad
Dronebilder: Tom Petter Hansen

rsil