Gym i Skedsmohallen

Rutiner ved transport til Skedsmohallen

Skolen benytter Skedsmohallen i Lillestrøm til gym for elever i 8. – 10. klasse fra november og frem til påskeferien. Dette skoleåret disponerer vi Skedsmohallen mandager fra kl. 13.00. Første gymtime i Skedsmohallen er mandag 4. november 2019, siste gang er mandag 23. mars 2020.  Elevene hentes med buss kl. 12.45. Busstransporten er gratis.

  • Alle elever fra 8. - 10. klasse får gratis skyss med skolens innleide buss fra skolen (bussholdeplass Vallerudtoppen) til Skedsmohallen. Elevene drar hjem på egenhånd etter endt undervisning med offentlig transport, eller hentes av foresatte. Utgifter som betales for offentlig transport dekkes av skolen. Kvittering tas med til skolens sekretær. 
  • Det er alltid to lærere tilstede i bussen sammen med elevene.
  • Det er påbudt med bruk av bilbelter i buss. 
(I forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 1, 3 ledd er det vist til at det er påbudt å bruke bilbelte i buss, når dette er montert.)
( § 3, 1. ledd at den som er fylt 15 år selv må betale boten dersom vedkommende ikke bruker bilbelte. I 2. ledd er det vist til at det er sjåføren som er ansvarlig dersom barn under 15 år ikke bruker bilbelte)