Gym i Skedsmohallen

Rutiner ved transport til Skedsmohallen

Skolen benytter Skedsmohallen i Lillestrøm til gym for elever i 5. – 10. klasse fra oktober og frem til påskeferien. Elevene får gratis busstransport:
  • Alle elever fra 5.-7-klasse får gratis skyss med skolens innleide buss fra skolen (bussholdeplass Vallerudtoppen) og til Skedsmohallen. Bussen kjører alle elever tilbake til skolen etter endt undervisning i Skedsmohallen
  • Alle elever fra 8.-10.klasse får gratis skyss med skolens innleide buss fra skolen (bussholdeplass Vallerudtoppen) til Skedsmohallen. Elevene ved ungdomstrinnet drar hjem på egenhånd etter endt undervisning med offentlig transport eller hentes av foresatte. Utgifter som betales for offentlig transport dekkes av skolen. Kvittering tas med til skolens sekretær. 
  • Det er alltid to lærere tilstede i bussen sammen med elevene.

  • Hvis en elev ikke ønsker buss tilbake fra Skedsmohallen av ulike grunner, må foresatte sende skriftlig forespørsel til skolen og få samtykke av skolens ledelse til dette. Det er mulig å gå av bussen ved Lørenskog bussterminal på tilbaketuren.
  • Det er påbudt med bruk av bilbelter i buss. 
(I forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 1, 3 ledd er det vist til at det er påbudt å bruke bilbelte i buss, når dette er montert.)
( § 3, 1. ledd at den som er fylt 15 år selv må betale boten dersom vedkommende ikke bruker bilbelte. I 2. ledd er det vist til at det er sjåføren som er ansvarlig dersom barn under 15 år ikke bruker bilbelte)