Praktisk info


Innleveringer og vakter – info til foreldre

Velkommen som deltaker ved julemarkedet! 

Til julemarkedet bidrar både ansatte ved skolen og barnehagen, foresatte og de eldste elevene. Resultatet er et flott julemarked som gir inntekter som kommer elevene til gode. Julemarkedet er også en fantastisk måte å vise fram skolen og barnehagen vår på til de som kanskje er interessert i å begynne her.
Bidraget er både å stå vakt på boder samt innlevering av varer og mat som skal selges.
 

Vakter

Alle barns foresatte bidrar med en vakt som normalt er 2,5 timer. Foreldre med flere barn på skolen/barnehagen er kun satt opp på vakt for det yngste barnet. Elever fra 7-10 klasse har også egen vakt. Vaktlister sendes ut pr mail ca. 1 uke før julemarkedet. Det er viktig at ALLE stiller på oppsatt vakt! Er du forhindret fra å møte til oppsatt tid må du bytte innbyrdes.
 

Salgsvarer 

Det skal levers inn varer til en salgsverdi av kr. 600 pr familie.

Innlevering torsdag før markedet kl. 15:00-20:00 i det gule bygget, mellom 5.- og 6.-klasserommet. 

Legg gjerne ved en lapp med forslag til pris når du leverer, og om det er spesielle ønsker for utstilling av varen. De som har ansvar for rommene setter prislapp på varene, og må i noen tilfeller gjøre justeringer ut fra pris på tilsvarende varer og erfaring av hva lignende produkter har blitt solgt for tidligere.  
Julemarkedskomitéen er til stede ved skolen fredag, så varer kan evt også leveres da kl. 16- 18.00. Vi oppfordrer til å levere salgsvarer så raskt som mulig da det tar tid å stille ut og prise varene.  
Leverer du gevinst til lotteriet skal de leveres samme sted og tid.
 

Godteri 

Det skal leveres inn én raus porsjon godteri (flere små poser som tilsammen fyller ca. en iskremboks) pr. barn (alle søsken). Husk å merke med ingredienser med tanke på allergier. Pent innpakkede varer selger best! Disse kan også leveres torsdagen før kl. 15:00-20:00 i det gule bygget, mellom 5.- og 6.- klasserommet. Kun godteri som MÅ stå kaldt leveres lørdag kl. 09.00-10.30 (OBS det er ingen kjølemulighet under markedet).
 

Innlevering av mat 

Kake, smørbrød, rundstykker eller salatbolle (gjerne med dressing) leveres inn i henhold til vaktlisten og står oppført på det yngste barnet. Disse leveres lørdag kl. 09:00-10:30. Kake og smørbrød leveres i kaféen, 3. klasserommet i det gule bygget, mens salatbolle og rundstykker leveres til Bondekjøkkenet, kantina i nybygget.  
Noen har etter avtale med julemarkedskomitéen valgt å levere varmmat, boller eller brød. Dette leveres på dagen for julemarkedet, kl. 09.00-10.30, boller og brød leveres i delikatesseboden på plassen utenfor det gule bygget. Varmmat leveres i Bondekjøkkenet, kantina i nybygget. HUSK å registrer deg i loddboden mellom 5. og 6. klasserommet når du har levert.
 

Billetter til elevforestillingen 

Billetter til elevforestilling kan kjøpes på forhånd torsdagen før julemarkedet, samme tid og sted som innlevering av varer. OBS, det er begrenset antall plasser!
 

Parkering 

Parkering ved Rasta skole og Ekerud med gratis busser som kjører kontinuerlig til og fra skolen. Det er IKKE anledning til å parkere ved skolens parkering eller i borettslaget ved siden av. Vi oppfordrer de som har mulighet til å gå eller reise kollektivt til skolen.

Loddbøker 

Håper loddsalget går strålende, husk at vipps også kan brukes! Loddbøker og penger skal leveres i lukket pose på skolen, til klasselærer tirsdagen før markedet. ALLE loddbøker må leveres, også om det ikke er solgt noen lodd.
 

Antrekk 

Julemarkedet har en økologisk profil, med mat, dyr og hjemmelagde produkter, og ønsker å skape en god gammeldags hyggelig julestemning. Ha gjerne på plagg i naturmaterialer, strikket genser e.l.
 

Vi gleder oss 

- til et stemningsfullt julemarked med mange flotte opplevelser for store og små!
Ta med godt humør. Alle bidrag betyr mye og sammen klarer vi å lage nok et fantastisk julemarked!
 
Vennlig hilsen julemarkedskomitéen