Vi søker leder for SFO/skoleassistent i 60 % stilling

Vi har ledig en 60 % stilling (med mulighet for utvidelse) som leder for skolefritidsordningen (SFO) i kombinasjon med oppgaver som skoleassistent. Stillingen innebærer ansvar for å lede arbeidet på SFO, og vil samarbeide tett med andre ansatte ved skolen. Det er viktig å se SFO-tilbudet som en del av det steinerpedagogiske tilbudet skolen gir, og det er derfor ønskelig med utdanning i steinerpedagogikk eller bakgrunn fra arbeid med steinerpedagogikk.

Arbeidsoppgaver som SFO-leder: 
 • Ansvar for å lede og koordinere arbeidet på SFO
 • Administrativt arbeid knyttet til SFO
 • Lede personalmøter
 • Holde kontakt med foreldregruppen, inkludert foreldremøter
 • Gjennomføring av avtaler barn og foresatte i samarbeid med klasselærere
 • Ansvar for vikartelefon for SFO
 • Lage meny og sørge for at mat blir handlet inn
 • Veiledning og informasjon til ansatte på SFO.
 • Rapportere til regnskap 
 • Jevnlige møter med pedagogisk leder og trinnleder for småtrinnet
 • Være en pådriver i arbeidet med å forbedre og videreutvikle kvaliteten på SFO. 
 • Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur. 
Kvalifikasjoner: 
 • Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk er ønskelig. 
 • Relevant arbeidserfaring. 
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk. 
 • Personlige egenskaper: 
 • Robust, voksen, sikker og trygg i lederrollen. 
 • Strukturert og systematisk med stor arbeidskapasitet. 
 • Lojal og ansvarsbevisst. 
 • Innsikt og interesse for barn på 1. - 4. trinn. 
 • Positiv og god på kommunikasjon med mennesker. 
 • I tillegg til utdanning vil også erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt. 
Stillingen vil være kombinert med timer som skoleassistent.

Vi tilbyr: 
 • Spennende og utfordrende jobb med en elevmasse som utgjør et meget positivt miljø. 
 • En hyggelig arbeidsplass med engasjerte medarbeidere
 • Lønn i henhold til skolens lønnssystem. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Georg Bentze på tlf. 67914000.

Søknad med CV sendes på e-post til georg.bentze@steinerskolen.no snarest og senest
6. oktober 2020. Tiltredelse 12. oktober 2020. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.