Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo.
Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 160 elever fordelt på 1. – 10. trinn.

Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som i tillegg til å undervise, er med i grupper med ansvar for økonomi, vedlikehold osv. Lærerne er på den måten involvert i skolens drift og har gjennom dette ansvar for skolens helhet.
Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev.

Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole. Steinerskolen på Lørenskog er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.Steinerpedagog /klasselærer, 3. klasse

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog søker engasjert og positiv klasselærer til 3. klasse neste skoleår, 2022/23.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • steinerpedagogisk utdannelse og/eller erfaring, men kandidater uten oppfordres til å søke
 • gode kommunikasjonsevner i forhold til foresatte
 • evne til strategisk og kreativ tenkning
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • interesse for å videreutvikle skolens pedagogikk og kultur i samarbeid med skolens medarbeidere
 • ønskelig med undervisningserfaring i barnetrinnspedagogikk.

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø
 • utfordrende og givende oppgaver på en livlig og spennende arbeidsplass
 • Åpenhet for å utprøve pedagogiske ideer
 • Godt kvalifisert lærerstab
 • tilgang til skolehage, bier og natur
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • mulighet for videreutdannelse i steinerpedagogikk og andre fagområder. NB: For søkere uten steinerpedagogisk bakgrunn: Videreutdanning innen steinerpedagogikk er en forutsetning for fast ansettelse. Slik etterutdannelse kan tas parallelt med arbeidet ved skolen.

Stillingtype: Fast stilling, 100%.
Lønn: Etter skolens lønnsregulativ
Tiltredelse: 01.08.2022 eller snarest mulig
Søknadsfrist: Snarest
Politiattest må fremvises ved ansettelse.

Kontakt: Daglig leder/rektor Georg Bentze.
Telefon: 934 55 021
E-post: georg.bentze@steinerskolen.no

Søknader merkes med «Søknad pedagogstilling» i emnefeltet.