1. klasselærer

Stillingstittel
Lærer/barnehagelærer

Tiltredelse
01.01.2020

Frist
Snarest

Varighet
Vikariat

Skolen trenger en lærer eller barnehagelærer til årets 1. klasse. I Steinerskolene i Norge er det første året på skolen et barnehageår der vi praktiserer barnehagepedagogikk for seksåringene. Steinerskolens læreplan gir syv ferdigheter som det pedagogiske innholdet i førsteklasse kretser rundt og som oppøves gjennom lek, samspill og pedagogiske aktiviteter i løpet av skoledagen: Språk, kropp og bevegelse, fantasi og kreativitet, etikk og moral, sosialisering, sansning og iakttagelse, motivasjon og konsentrasjon.
Vi ønsker en trygg og omsorgsfull person som kan ivareta årets førsteklasse på ti elever, skape et godt psykososialt miljø og utøve god pedagogikk etter steinerpedagogiske metoder. Personen vi søker bør være utdannet steinerpedagog, enten som lærer eller barnehagelærer og ha erfaring fra arbeid i steinerskole eller steinerbarnehage.
Du får arbeide på en skole med dedikerte medarbeidere der barnas beste står i fokus. Vi holder på med flere spennende utviklingsarbeid og du vil få veiledning av erfarne steinerpedagoger. Menn oppfordres til å søke!

Lønn: fastsettes etter vår lokale lønnstabell på grunnlag av ansiennitet og utdanning.
Ferier: Følger skoleruta
Pensjon: Statens pensjonskasse
Ansettelse: 100% vikariat fra og med 01.01.2020-31.07.2020 med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse.

Om arbeidsgiveren
Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo.
Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 170 elever fordelt på 1. – 10. trinn.
Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som bidrar til drift av skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).
Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.
Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent, er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et skolestyre.

Spørsmål om stillingen: 

Kontakt:
Rannveig Hunskaar Sørum, Daglig leder
Tlf.: 67 91 40 00

Barane Amin Kesmaei, Pedagogisk leder
Tlf. 67 91 40 00


Søknad sendes til: lorenskog@steinerskolen.no