Styret 2020-2021

I følge vedtektene er det en foreldrerepresentant som skal være styreleder og en ansattrepresentant som skal være nestleder.
Styret for skoleåret 2020-21 ser slik ut:


Styreleder: Lars-Are Gudmundsen

Nestleder: Siv Nygårdsmoen 

Styremedlemmer:
Ann-Therese Arstorp

Vara: Atle Romstad

Ansattes representanter:

Marit Nord, Marie Bakken

1. vara: Pauline Stjärnborg

2. vara: Robert Francis Whitley