Styret 2021-2022

I følge vedtektene er det en foreldrerepresentant som skal være styreleder og en ansattrepresentant som skal være nestleder. Styret for skoleåret 2021-22 ser slik ut”

Styreleder: Ann-Therese Arstorp

Nestleder: Marit Nord

Styremedlemmer:
Are Henning Pedersen

Vara: Atle Romstad

Ansattes representanter:

Pauline Stjärnborg, Kari Hareide Lønstad

Vara: Robert Francis Whitley