Styret 2019-2020

I følge vedtektene er det en foreldrerepresentant som skal være styreleder og en ansattrepresentant som skal være nestleder.
Styret for skoleåret 2020-21 ser slik ut:


Styreleder: Lars-Are Gudmundsen

Nestleder: Siv Nygårdsmoen

Styremedlemmer:
Maria Theresa Pinol Bakke,  Ann-Therese Arstorp, Nina Moi

Vara: Atle Romstad og Marit Nord