Styret 2019-2020

I følge vedtektene er det en foreldrerepresentant som skal være styreleder og en ansattrepresentant som skal være nestleder.
Styret for skoleåret 2019-20 ser slik ut:


Styreleder: Lars-Are Gudmundsen

Nestleder: Siv Nygårdsmoen

Styremedlemmer: Leif W. Larsen, Jon Olav Halgunset, Maria Theresa Pinol Bakke

Vara: Atle Romstad og Nina Moi