Trygt læringsmiljø

Sterkere rettigheter for elever som blir krenket

1.august 2017 ble det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Opplæringsloven sier at det er nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering på skolen.
Stortinget gjorde endringer i Opplæringslovens kapittel 9A om elevenes skolemiljø for å styrke elevenes rettigheter. Alle elever som føler seg krenket, utsatt for mobbing, vold, diskriminering og trakassering skal tas på alvor.

Les mer her. Trygt læringsmiljø