Pedagogikk

Trinn for trinn - Steinerskolen
I steinerpedagogikken knyttes bestemte utviklingsmotiver til klassetrinnenes faglige valg og tilnærminger. For barnehagen og elevene i første klasse legger pedagogikken vekt på at læring best skjer gjennom etterligning og lek knyttet til et stort spekter av sansemessige og bevegelsesmessige erfaringer.

Årsplan 1. klasse

Årsplan 2. klasse

Årsplan 3. klasse

Årsplan 4. klasse

Årsplan 5. klasse

Årsplan 6. klasse

Årsplan 7. klasse

Årsplan 8. klasse

Årsplan 9. klasse

Årsplan 10. klasse


https://www.steinerskole.no/pedagogikk/trinn-for-trinn/

https://www.steinerskole.no/pedagogikk/laereplan/