Årsplaner

Årsplanene er veiledende og gir et innblikk i klassetrinnenes egenart og det faglige innholdet begrunnet på dette basisgrunnlaget.

Under kan planene for de ulike klassetrinnene lastes ned:

Årsplan 1. klasse 2019-20

Årsplan 2. klasse 2019-20

Årsplan 3. klasse 2019-20

Årsplan 4. klasse 2019-20

Årsplan 5. klasse 2019-20

Årsplan 6. klasse 2019-20

Årsplan 7. klasse 2019-20

Årsplan 8. klasse 2019-20

Årsplan 9. klasse 2019-20

Årsplan 10. klasse 2019-20